ดูดวง โหราศาสตร์ดิจิทัล หมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้คุณหรือให้โทษ? วันเดือนปีเกิด จะส่งผลต่อชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร...

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯลงพื้นที่ตรวจการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ บ้านคำไฮ ต.บ้านเป็ดหลังอนุมัติงบ   

ดูดวง โหราศาสตร์ดิจิทัล 
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ตำบลบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นหลังรัฐบาลอนุมัติงบกลางช่วยเหลือประชาชน
 
      วันที่ 23 พ.ค.2560 เวลา 18.00 น. นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต.12 นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่บ้านคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อดูพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและได้งบประมาณกลางจากรัฐบาลลงมาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและทางรัฐบาลมอบหมายให้พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างที่ขอรับงบประมาณกลางจากรัฐบาลแล้ว
    
โดยได้รับงบประมาณ 8.2 ล้านบาทมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับผิวถนนที่บ้านคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ สำหรับจังหวัดขอนแก่นขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตำบลบ้านเป็ดที่เป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน โดยจะเป็นการขุดลอกคลองขุดคลองลอดถนนมะลิวัลย์ เพื่อระบายน้ำได้สะดวกลงบึงหนองโคตรเพราะแต่ละปีการระบายน้ำจะไม่สะดวกน้ำจะท่วมขังอยู่นานเป็นเดือนสร้างปัญหาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนคนตาบอดและประชาชนอีกหลายร้อยครัวเรือนจะช่วยในการระบายน้ำที่เป็นแก้มลิงของเมืองขอนแก่น 
   
ซึ่งทางผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะดูพื้นที่จริงโดยทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสำหรับโครงการนี้จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 นี้ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากได้อย่างถาวร เป็นการเพิ่มดัชนีความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลด้วย


.................................................................
นายชยุต  อนุสุริยา / ข่าว 


ดูดวง โหราศาสตร์ดิจิทัล25 พฤษภาคม 60 15:48:33
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.