ประกาศใช้ผังเมืองรวมขอนแก่น ยกห้วยเสือเต้น-น้ำพอง-น้ำชี เป็นแหล่งรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   


วันนี้ (26 เม.ย.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560 โดยมีการกำหนดพื้นที่ที่สำคัญ เช่น พื้นที่สีเขียว และสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียวส่วนใหญ่ในผังเมือง จ.ขอนแก่น ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้เป็นที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ขณะที่ดินที่กำหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน ประเภทชุมชน
       
ที่ดิน ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม และคลังสินค้า ด้านเหนือ จรดเขตตำบลโคกสูงด้านเหนือ และเขตตำบลกุดน้ำใสด้านเหนือ ด้านตะวันออก จรดเขตตำบลกุดน้ำใสด้านตะวันออกและเขตตำบลม่วงหวานด้านตะวันออก ด้านใต้จรดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอน้ำพองกับอำเภอเมืองขอนแก่น และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภออุบลรัตน์กับอำเภอบ้านฝาง ด้านตะวันตกจรดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโสกแต้ และเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง


       
ส่วนที่ดินที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูงบ้านดง และอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสวนกวาง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเสียว และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเวียง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดน้ำใส ป่าสงวนแห่งชาติหนองอ่างและอุทยานแห่งชาติภูเวียง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโสกแต้ และอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเม็ง และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวงแปลงที่สาม และอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ
       
สำหรับ ที่ดินที่กำหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และลำน้ำเชิญ หนองหัวโอก หนองแสง และห้วยเสือเต้น ลำน้ำพอง แก่งน้ำต้อน แม่น้ำชี แก่งละว้า หนองกุดเค้า หนองกรองแก้ว อ่างเก็บน้ำกุดนางแซง หนองผักท่อ. 

ขอขอบคุณภาพและข่าว MGROnline
26 เมษายน 60 17:12:45
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.