'โฮงมูนมัง' พิพิธภัณฑ์เชื่อมชีวิต เมืองขอนแก่น   


        “โฮงมูนมัง” ชื่อนี้คงไม่คุ้นหูมากนัก เพราะเป็นภาษาถิ่นดั้งเดิมของคนอีสาน โฮง หมายถึง ห้องโถงหรือหอที่มีขนาดใหญ่ มูนมัง หมายถึง ทรัพย์สมบัติ หรือมรดก และเมื่อนำคำมาร่วมกันแล้วนั้น โฮงมูนมัง จึงมีความหมายว่า ห้องที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติอันสื่อถึงความเป็นมาและเรื่องราวเมือง

        พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เป็นสถานที่หนึ่งซึ่งน่าสนใจ สะท้อนให้ผู้คนนั้นได้สัมผัสถึงชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

        ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (ทน.) บอกว่า คณะผู้บริหารเทศบาลฯ มีแนวคิดอยากจะให้คนขอนแก่นรู้รากเหง้า รู้ถึงประวัติความเป็นมาของเมือง คนตั้งเมือง เพื่อให้คนในปัจจุบันนั้นรู้ว่าเมืองขอนแก่นมีที่มาอย่างไร

        นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น บอกว่า พื้นที่จัดแสดงออกเป็น 5 พื้นที่หลัก จัดแสดงตามเนื้อหาสาระ ในระบบการปกครอง วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านแปงเมือง ล่วงเลยผ่านวันเวลาอันรุ่งเรือง มาจนถึงเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน จำลองวัฒนธรรมโบราณ การรวมตัวกันของชุมชน ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่

        “มีการถ่ายทอดเรื่องราวการตั้งเมืองจากอดีตที่มากถึง 7 ครั้ง ก่อนที่จะปักหลักที่ริมหนองบอน หรือบึงแก่นนครในปัจจุบัน โดยยังคงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือเสาบือบ้าน หรือเสาหลักเมือง ที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเสาหลักเมืองของจริงของเมืองขอนแก่น ที่หลงเหลืออยู่”

        พื้นที่จัดแสดงลำดับสุดท้าย คือขอนแก่นวันนี้ ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน มีการรวบรวมบุคคลสำคัญของจังหวัด การเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของความเป็นมหานครขอนแก่น โดยในพื้นที่จัดแสดงดังกล่าวนี้ไม่เคร่งขรึมมากนัก ผสมผสานกันกับการจำลองแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมารวมไว้ที่นี่ เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมนั้นรับรู้และรับทราบถึงความเป็นเมืองขอนแก่นได้อย่างครอบคลุม และหากต้องการที่จะท่องเที่ยวต่อก็สามารถที่จะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

        “โฮงมูนมัง คือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นการรวมเอาความตั้งใจของคนขอนแก่นมาไว้ที่นี่ และถูกนำเสนอผ่านสิ่งที่นำมาถ่ายทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และกำลังจะต่อยอดไปถึงอนาคต ต่อไปจะมีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โฮงมูนมัง 2 ที่รวบรวมความเป็นขอนแก่นที่หลงเหลือมาไว้ด้วยกัน เพื่อให้คนขอนแก่นนั้นรักและหวงแหนความเป็นท้องถิ่นจนกลายเป็นแหล่งความรู้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป” นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น บอกเล่าถึงพิพิธภัณฑ์เชื่อมวิถีเมืองขอนแก่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเตรียมส่งต่อถึงอนาคต ทน.ขอนแก่น กล่าวในที่สุด

        สำหรับผู้ที่สนใจความเป็นมา วิถีของเมืองขอนแก่น ด้วยการใช้เวลาไม่มากนักสำหรับการทัศนศึกษาโฮงมูนมัง ก็จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้

        โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความพยายามที่ถือเป็นต้นแบบของชุมชน ที่พยายามรักษาประวัติศาสตร์ของตนเอง และให้อนุชนรุ่นหลังได้เข้าใจ เพื่อการสืบทอด การพัฒนา สร้างบ้านแปงเมือง อย่างสอดคล้อง โดยไม่ลืม หรือทำลายคุณค่าของวิถีชีวิตอย่างที่เคยดำรงมา

 

ขอขอบคุณภาพและเรื่อง โดย ... จักรพันธ์ นาทันริ
23 เมษายน 60 20:59:12
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.