ชาวขอนแก่นเฮ 'อาคม' เปิดเดินรถซิตี้บัสวิ่ง สนามบินขอนแก่น-มข.-บขส.3 ค่าโดยสาร15บาทตลอดสาย   


? ? ?วันที่ 23 เมษายน 2560 ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาเป็นประธานเปิดเส้นทางเดินรถโดยสาร หมวด 1 สายที่ 24 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น Khon Kaen City Bus โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

? ? ?สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือและสนับสนุนของจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการเดินรถจังหวัดขอนแก่น ท่าอากาศยานขอนแก่น และโดยความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก จึงกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 สายที่ 24 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อให้บริการประชาชนในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดที่สำคัญต่างๆ ในตัวเมือง สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง ด้วยการเดินรถในเส้นทางนี้ได้อนุญาตให้ บริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส จำกัด เป็นผู้ทำการเดินรถ สำหรับการเดินรถในเส้นทางนี้มีอัตราค่าบริการ 15 บาทตลอดสาย สามารถชำระค่าบริการด้วยบัตรโดยสาร RFID และการหยอดเหรียญอัตโนมัติ นอกจากนี้ภายในรถจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น กล้องวงจรปิด พร้อมฟรี Wifi

? ? ?นายอาคมกล่าวว่า นี่ถือเป็นโครงการตัวอย่างสำหรับจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งในหลายๆ ระบบ ซึ่งนี่ก็เป็นการเชื่อมต่อจากสนามบินไปยังสถานีขนส่งทั้ง 3 สถานี และยังส่งผู้โดยสารเข้าไปในเมืองได้อย่างสะดวกสบาย และถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะให้มีการเชื่อมโยงการขนส่ง และมีการเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้นของประชาชน และในเรื่องของระบบรถโดยสาร ถือว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวอย่างที่นำรถโดยสารระบบใหม่ ซึ่งมีความทันสมัย ทั้งในเรื่องของการใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ และยังมีระบบ GPS และยังมีระบบสำหรับผู้โดยสารที่ต้องใช้วีลแชร์ หรือผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงคมนาคมได้เต็มรูปแบบ

? ? ?ด้านนายชัยธวัช กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งในส่วนสังคมเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน อันเนื่องมาจากเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาและเป็นศูนย์โลจิสติกส์ของภาคอีสาน ทำให้เกิดการเดินทางเพื่อลงทุนค้าขายและประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการเดินทางด้วยเครื่องบินที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารที่ใช้สนามบินขอนแก่นมีประมาณ 1,500,000 คนต่อปี ทำให้เกิดปัญหาการจราจรทางถนน ในบริเวณสนามบินและเส้นทางโดยรอบตามมา โดยเฉพาะสถานที่จอดรอรับส่งผู้โดยสารภายในบริเวณสนามบินโดยที่กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายผลักดันให้มีบริการสาธารณะร่วมต่อการเดินทางในทุกรูปแบบทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและรวดเร็วรวมถึงเป็นการแก้ปัญหาการจราจรภายในบริเวณสนามบินและเส้นทางโดยรอบ

? ? ?ขณะที่นายวิโรจน์ กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นโดยความร่วมมือและสนับสนุนของจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการเดินรถจังหวัดขอนแก่น ท่าอากาศยานขอนแก่น และโดยความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก จึงกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 สายที่ 24 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อให้บริการประชาชนในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดที่สำคัญต่างๆ ในตัวเมือง รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่งอีกด้วย การเดินรถในเส้นทางนี้ได้อนุญาตให้ บริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส จำกัด เป็นผู้ทำการเดินรถ

? ? ?สำหรับการเดินรถในเส้นทางนี้มีอัตราค่าบริการ 15 บาทตลอดสาย สามารถชำระค่าบริการด้วยบัตรโดยสาร RFID และการหยอดเหรียญอัตโนมัติ นอกจากนี้ภายในรถจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นกล้องวงจรปิดพร้อมฟรี Wifi มีลิฟต์สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่มีวีลแชร์ มี Application ชื่อว่า kktransit บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน สามารถเช็กตำแหน่งเส้นทางเดินรถ หมายเลขทะเบียนรถ ความเร็วรถ และป้ายรถเมล์ สำหรับใช้วางแผนในการเดินทาง ถือได้ว่าเป็นรถที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งคาดว่าการกำหนดเส้นทางเดินรถสายนี้ นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัดภายในบริเวณสนามบินและโดยรอบได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังจะสร้างความสะดวกสบายรวดเร็วในการเดินทางและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนอีกด้วย

?

ขอขอบคุณ Matichon Online
23 เมษายน 60 19:15:05
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.