"ขอนแก่นลิงค์" คว้ารางวัลสื่อมวลชนดีเด่น "สาขาสื่อออนไลน์"   


 

ตอกย้ำเว็บไซต์ชุมชนชาวออนไลน์ชาวขอนแก่น 'ขอนแก่นลิงค์'คว้ารางวัลสื่อมวลชนดีเด่น'สาขาสื่อออนไลน์'แรกจาก'สมาคมสื่อมวลชนจ.ขอนแก่น' 

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบโล่เกียรติยศ สื่อมวลชนดีเด่นสาขาสื่อออนไลน์ให้นายชุมพร พารา ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์

'ขอนแก่นลิ้งค์'คว้ารางวัลสื่อมวลชนดีเด่น'สาขาสื่อออนไลน์' ประจำปี 2559 เป็นรายแรกจาก'สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น' ตอกย้ำเว็บไซต์ชุมชนชาวออนไลน์ชาวขอนแก่น โดยคนขอนแก่น เพื่อคนขอนแก่น
 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 นายชุมพร พารา ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์(khonkaenlink.info)เข้ารับโล่เกียรติยศในฐานะสื่อมวลชนดีเด่น สาขาสื่อออนไลน์ ประจำปี 2559 จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบ ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร และนักธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร และนักธุรกิจ ที่มาร่วมแสดงความยินดี

 สำหรับพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่สื่อมวลชนสาขาต่างๆจัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ครบรอบปีที่ 19 โดยมีปีนี้ทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นมอบให้แก่สื่อมวลชนดีเด่นจำนวน 7 สาขา ประกอบด้วย สื่อมวลชนอาวุโสดีเด่น สื่อมวลชนดีเด่นสาขาวิทยุ สื่อมวลชนดีเด่นสาขาหนังสื่อพิมพ์ สื่อมวลชนดีเด่นสาขาช่างภาพ สื่อมวลชนดีเด่นสาขาโทรทัศน์ สื่อมวลชนดีเด่นสาขาสื่อออนไลน์ และสื่อมวลชนดีเด่น สื่อคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมอาชีพอันจะเป็นพลังให้ได้ดำเนินบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนได้อย่างเข้มแข็ง สมเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต่อไป จากนั้นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสื่อมวลชนกับแหล่งข่าว ซึ่งเต็มไปด้วยไมตรีจิตที่ดีที่มอบต่อกัน 

พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าปีนี้นับเป็นปีแรกที่ทางสมาคมฯมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นสาขาสื่อออนไลน์ เนื่องจากเล็งเห็นว่าในปัจจุบัน สื่อออนไลน์ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายและมีบทบาทต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งทางสมาคมฯได้เห็นความสำคัญและได้เคยจัดเสวนาให้ความรู้ในเรื่อง "ใช้สื่อยุคใหม่อย่างไรให้สร้างสรรค์" เมื่อปีที่แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สื่อในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม คณะกรรมการสมาคมฯ จึงได้พิจารณาเพิ่มรางวัลสื่อออนไลน์ดีเด่น ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อมอบให้กับเจ้าของและทีมงานแอดมิน ที่กำกับดูแล ควบคุมสื่อออนไลน์ในจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นการยกย่องเชิดชู และกำลังใจในการสร้างงานและเผยแพร่ข่าวสารที่มีประโยชน์กับสังคมต่อไป

ผู้ได้รับรางวัลร่วมถ่ายภาพ

สำหรับเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ มีจุดเริ่มต้นจากคนรักบ้านเกิดที่ความต้องการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบ้านเกิดของคนขอนแก่น สื่อสารส่งต่อความภาคภูมิใจไปยังคนขอนแก่นและคนไทยทั่วประเทศ สานสายใยคนขอนแก่นในต่างแดนที่หวนคำนึงถึงบ้านเกิด ให้ได้ติดตามข่าวสารถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลขาวสาร สาระ ความโดดเด่นของจังหวัดขอนแก่น ทั้งด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิปัญญา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่น โดยมีนายชุมพร พารา เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2543 

 

 

ปัจจุบันเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ ยังคงยึดมั่นพันธกิจในการเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวขอนแก่น เป็นสื่อสาธารณะของคนขอนแก่น โดยนำเสนอเนื้อหาที่มีจุดเน้นเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่นอย่างรอบด้าน ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน
 
จากพลังคนรักบ้านเกิด ก่อให้เกิดการรวมตัวของคนจิตอาสาเข้ามาร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาเมืองขอนแก่นในรูปแบบต่างๆ โดยได้ก่อตั้งกลุ่ม “เครือข่ายจิตอาสาขอนแก่นลิงค์” ซึ่งมี นายจงชัย ทองเครือ เป็นผู้ประสานดำเนินการหลัก และมี นายเทวา สิงหเสนี เป็นประธานเครือข่าย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือข่ายจิตอาสาขอนแก่นลิงค์ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่างๆ ทั้งในการใช้เว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์เป็นช่องทางเผยแพร่ต่อยอดจิตอาสาและระดมความช่วยเหลือสังคม การเข้าไปร่วมทำกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การผนึกพลังกับจิตอาสาทั้งที่เป็นบุคคลและองค์กร เข้าไปแสดงละคร แสดงดนตรีบำบัด ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ในโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ การประชาสัมพันธ์และร่วมเล่นดนตรีสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิต ที่ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น เป็นต้น

ผลจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ "เครือข่ายจิตอาสาขอนแก่นลิงค์" ได้รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี โดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558 ที่ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 
นอกจากนี้ สมาชิกเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ที่รักการถ่ายภาพ ยังได้รวมตัวกันในนาม “KKL Photo Club - เค.เค.แอล. โฟโต้คลับ” คลับของผู้รักการถ่ายภาพ ร่วมกันบันทึกภาพทรงคุณค่าของจังหวัดขอนแก่น เผยแพร่ ออกสู่สายตาสาธารณชน ด้วยการเป็นอาสาสมัครถ่ายภาพงานส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆของจังหวัด

นอกจากนี้ เค.เค.แอล. โฟโต้คลับ ยังจัดกิจกรรมแบ่งบันความรู้ ถ่ายทอดให้ผู้สนใจด้านการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

กว่า 17 ปีที่เปิดให้บริการ เว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง จนนำมาสู่ความสำเร็จเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดขอนแก่น

โดยเป็นเว็บไซต์ภูมิภาคที่มีจำนวนผู้เข้าชมมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และติดอันดับเว็บไซต์ TOP100 ของไทย ติดต่อกัน 5 ปี นับตั้งแต่เข้าร่วมการจัดอันดับ ตั้งแต่พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดอันดับโดย ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย หรือ truehits.net

ขอนแก่นลิงค์มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง ปัจจุบันนอกจากจะมีบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.khonkaenlink.info แล้ว ยังได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนี้ มีการจัดตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจ

 ขอนแก่นลิงค์ มุ่งมั่นเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมสร้างสรรค์เมืองหมอแคน เป็นเว็บไซต์ที่หนึ่งในใจชาวขอนแก่น ด้วยพลังทีมงานคนขอนแก่น เพื่อคนขอนแก่น สืบไป


ภาพ ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ 
วีดิโอ ณัฐวุฒิ เพชรประไพ อรรถพล ฮามพงษ์

Facebook - Video
12 สิงหาคม 61 07:31:29
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.