คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดมหกรรมสัปดาห์วันต้อหินโลก ประจำปี 2560   


        (25 มี.ค.2560) ที่ลานโปรโมชัน ชั้น G ห้างเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครับและเอกชน จัดงาน “วันต้อหินโลก” โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมตรวจวัดคัดกรองสายตาและรับฟังความรู้เรื่องดวงตา ณ บริเวณจัดงานจำนวนมาก         รศ.นพ.นิพนธ์ สายวัฒน์ หัวหน้าหน่วยต้อหิน ประจำภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคต้อหิน กล่าวว่า การจัดงานวันต้อหินโลกจัดเป็นปีที่ 9 มีกิจกรรมต่างๆมากมาย มีการเสวนาให้ความรู้หลายหัวข้อ เช่น ต้อหิน ภัยมืดใกล้ตัว การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การให้บริการตรวจวัดความดันตาฟรี เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่เสี่ยงเป็นโรคต้อหิน เข้าระบบการรักษาทางการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางด้านดวงตาแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย คนทั่วไปจะได้ความรู้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคต้อหิน และการตรวจคัดกรองต้อหินเพื่อจะได้สามารถรักษาต้อหินได้ตั้งแต่ระยะแรก

         ต้อหินเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดแบบถาวรอันดับหนึ่งของทั่วโลก พบคนไทยนับล้านคนเป็นโรคต้อหินว่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นอยู่กว่า 90 %มีคนที่เป็นต้อหินทั่วโลกประมาณ 60 กว่าล้านคน ขณะนี้มีคนตาบอดจากต้อหินทั่วโลกประมาณ 7 ล้านคน ทั้งๆที่ 80% ของผู้ที่เป็นต้อหินสามารถป้องกันไม่ให้เกิดตาบอดได้ถ้าตรวจพบและรักษาแต่ระยะแรก
26 มีนาคม 60 14:52:02
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.