ขอนแก่นคุมเข้มผู้ประกอบกิจการร้านเกม / อินเทอร์เน็ต ให้ปลอดอบายมุข-ยาเสพติดฯ 100 %   



    เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มี.ค. นายชัยธวัช เนียมศิริ รอง ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานในโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ. ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 มีผู้ประกอบกิจการร้านเกมคาราโอเกะ จาก 26 อำเภอ จำนวนมากเข้าประชุม   ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการ


 
    นายชัยธวัช กล่าวว่า จากปัญหาเด็กและเยาวชนพบว่าปัญหาเด็กติดเกมปัญหาร้านเกม และร้านคาราโอเกะ ในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นแหล่งสุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดปัญหาสังคม เกี่ยวกับการพนันและอาชญากรรมต่าง ๆ ดังนั้นแนวทางในการให้ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาคุณภาพ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมรับผิดชอบต่อชุมชน และยกระดับมาตรฐานของร้านเกมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย สอดรับกับนโยบายของจังหวัดในการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ  สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่งคงปลอดภัยยาเสพติด โดยดำเนินการในทุกกลุ่มเสี่ยง ทุกพื้นที่ในจังหวัด ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  พนักงาน เจ้าหน้าที่ นายตำรวจ ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นักวิชาการวัฒนธรรม และผู้ประกอบกิจการร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ จาก 26 อำเภอ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ
 
ในส่วน พ.ต.อ.นพดล  เพ็ชร์สุทธิ์ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่า  สถานประกอบการ “อินเทอร์เน็ต” ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551ในเขต สภ.เมืองขอนแก่น มีประมาณ 300 ราย น่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าไปในสถานที่ดังกล่าวมีโอกาสเสี่ยงติดยาเสพติด และร้านเกมหลายแห่งกลายเป็นแหล่งซื้อขายยาเสพติด เล่นการพนัน มั่วสุมอบายมุข มั่วสุมทางเพศของเด็กและเยาวชน 
 
ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม ต้องปลอดอบายมุข – ยาเสพติด 100 %  โดยมีโครงการร้านเกมสีขาว รวมทั้งเตรียมปรับหลักเกณฑ์มาตรฐานของร้านเกม/ร้านอินเตอร์เน็ต ให้มีการปรับมาตรฐานการให้บริการของร้านเกม/ร้านอินเตอร์เน็ตไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ให้มียาเสพติด อบายมุข การพนัน การลวนลามมั่วเซ็กซ์ในร้านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งจะติดสติ๊กเกอร์ร้านเกมสีขาวให้ร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ สวช.กำหนด ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองที่จะให้ลูกหลานมาใช้บริการร้านเกม/อินเตอร์เน็ต ส่วนร้านเกม/อินเตอร์เน็ตละเมิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดจัดการต่อไป.

    ขอขอบคุณภาพและข่าว โดยคุณก่อสิทธิ์   กองโฉม   








22 มีนาคม 60 15:31:13




Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.