ทุ่ม 2.5 พันล้าน สร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินขอนแก่น เริ่มปี '61   


     นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น และเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ตามนโยบายของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานขอนแก่นให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น จ.ขอนแก่น

     สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยานได้ประชุมเพื่อรับฟังแผนปฏิบัติการของท่าอากาศยานในไตรมาสที่ 3 และ 4 (เดือนเมษายน-ตุลาคม 2560) และได้มอบนโยบายการดำเนินงานที่เน้นย้ำเรื่องการเตรียมการการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การจัดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย เพื่อประจำจุดตรวจการเข้าออกบริเวณเขตหวงห้ามการบินและจุดอื่นๆ เพื่อบริหารจัดการผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนให้เพียงพอ และสอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบิน การดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการ การจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย ให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพรถกู้ภัยและดับเพลิง รถบรรทุกน้ำให้พร้อมปฏิบัติงาน ในเวลาปกติและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การหาแนวทางในการแก้ปัญหาการพกแบตเตอรี่สำรอง (Powerbank) ที่มีความจุไฟฟ้าเกินกำหนด หรือไม่มีตัวเลขระบุความจุไฟฟ้าที่ชัดเจน ที่ไม่สามารถอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ท่าอากาศยานขอนแก่นจะแนะนำให้ผู้โดยสารแจ้งญาติมารับ หรือสามารถฝากส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่ภายในท่าอากาศยาน      ทั้งนี้ ท่าอากาศยานขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด 1,113 ไร่ อาคารที่พักผู้โดยสารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 14,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ขนาดทางวิ่ง 3,050×45 เมตร ขนาดลานจอด 300×145 เมตร และ 180×80 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาด B747 ได้จำนวน 2 ลำ ในเวลาเดียวกัน และ B737 ได้จำนวน 2 ลำ ในเวลาเดียวกัน ส่วนอาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับ ผู้โดยสารขาเข้า – ขาออก ในชั่วโมงคับคั่งได้ 1,000 คนต่อชั่วโมง

     ในปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่น มีสายการบินให้บริการจำนวน 5 สายการบิน และมีจำนวนเที่ยวบิน วันละ 20 เที่ยวบินต่อวัน โดยมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งปี 2559 มีปริมาณผู้โดยสารจำนวน 1,499,823 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า หากเทียบจากปี พ.ศ. 2556 ที่มีปริมาณผู้โดยสารจำนวน 593,210 คน 

     กรมท่าอากาศยานมีแผนปรับปรุงพัฒนาท่าอากาศยานตามโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานขอนแก่น โดยจะมีงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ในวงเงินจำนวน 2,500 ล้านบาท กำลังขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2561 โครงการผูกพัน 3 ปี 2561-2563 หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะเปิดใช้อาคารใหม่ได้ในปี 2564 รองรับผู้โดยสารได้ 5 ล้านคนต่อปี

ขอขอบคุณภาพและข่าว

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, เฟซบุ๊ก Khon Kaen Airport : ท่าอากาศยานขอนแก่น
18 มีนาคม 60 15:19:55
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.