ขอนแก่นเตรียมสำรวจสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560   


       เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 มี.ค. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ได้มาตรวจสถานที่สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ถ.รอบบึง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อดูสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยเฉพาะจัดให้มีมหรสพสมโภชน์ และสินค้า OTOP ในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร

       นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า ในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ประชาชนต้องใช้น้ำในการสาดน้ำให้ความสุขซึ่งกันและกัน ปีนี้ขอนแก่นมีน้ำเพียงพอที่จะสาดน้ำเล่นน้ำไม่เหมือนปีที่ผ่านมาที่ขาดน้ำเล่นอย่างมาก ปีนี้เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดงานเหมือนทุกปีแต่มีการรณรงค์ให้ใช้น้ำประหยัดเหมือนปีที่ผ่านมา คือ สาดน้ำให้เหลือเพื่อใช้ในอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรด้วย โดยปีนี้เทศบาลนครขอนแก่นจะมีถังน้ำไปตั้งตามบ้าน พร้อมขอให้เล่นน้ำแบบประหยัดให้มากที่สุด และจัดให้มีโซนเล่นน้ำที่ถนนข้าวเหนียว และ บางจุดที่เป็นถนนสายหลัก คือ บึงแก่นนคร ถ.กลางเมือง พร้อมกับประสานกับทางจังหวัด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ว่าจะมีมาตรการอย่างไรที่จะให้มีการเล่นน้ำ เช่น นำถังน้ำขึ้นท้ายรถยนต์ปิคอัพ หรือ การใช้ปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง       นายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำกักเก็บคิดเป็นร้อยละ 55 ความจุของอ่างมากกว่าปริมาณน้ำปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 32.42 เมื่อระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีพอสมควร ทางจังหวัดต้องมีมาตรการในการประหยัดน้ำเหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเล่นน้ำสงกรานต์ที่จะมาถึงในเร็วๆนี้ โดยขอให้เกษตรกรได้ปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อวางแผนการใช้น้ำได้อย่างถูกต้อง เช่น พืชตระกูลถั่ว เพื่อหาทางแก้ปัญหาภัยแล้งไม่ให้ประชาชนขาดน้ำอุปโภคบริโภค และ เกษตรกรขาดน้ำเพื่อการเกษตร

       นอกจากนี้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ ฯ เพื่อเฝ้าระวังและประสานการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมงในการแก้ปัญหาภัยแล้งของ จ.ขอนแก่น

ขอขอบคุณภาพและข่าว

คุณก่อสิทธิ์ กองโฉม และคุณจิราภรณ์ พอกพูล 
16 มีนาคม 60 14:23:23
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.