การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่นจัดโครงการ 'กฟภ.ตกแต่งต้นไม้ ใส่ใจโลกงาม'   


         วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทูล หาวิชา รองผู้จัดการเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ "กฟภ.ตกแต่งต้นไม้ใส่รูปงาน ประจำปี 2560" ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

         โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดระเบียบ ความสวยงาม และเป็นการกำหนดทิศทางการเจริญเติบโตของต้นไม้ ไม่ให้เข้าใกล้แนวสายไฟในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้ง 26 อำเภอโดยมีการเปิดโครงการ ภายในสำนักงานที่ตั้งทำการตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงาน สถานีไฟฟ้า และคลังพัสดุ โดยนำหลักวิชาการแบบรุกขกรรมเข้ามาใช้ในการแต่งกิ่งไม้ตามสายส่งไฟฟ้า         โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดอบรมพนักงาน หลักสูตร การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ และการริดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามหลักวิชาการแบบ “รุกขกรรม” อันหมายความถึง เทคนิคในการดูแลและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามาตรฐาน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิด ประเภทของต้นไม้และสภาพที่ต้นไม้ขึ้นอยู่ เนื่องจากต้นไม้ใหญ่มีคุณประโยชน์แก่มนุษย์มาก และมีการดำรงชีวิตที่ซับซ้อน การปฏิบัติงานในการตัดแต่งและการดูแลจึงต้องกระทำโดยผู้ที่มีความรู้

         และทักษะเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่โดยตรงหรือ ที่เรียกว่า “รุกขกร” ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมจะต้องนำวิชาความรู้ที่ได้รับมาดูแล ควบคุมงานจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยเป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่สวยงาม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งจะออกปฏิบัติงานทั้ง 26 อำเภอสำหรับประชาชนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟดับ ไฟตก เจอสิ่งกีดขวางตามสายไฟฟ้าหรืออื่นสามารถแจ้งสายด่วน 1129 ได้ทุกเวลา
15 มีนาคม 60 20:26:47
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.