เสร็จแล้ว! ถนน 4 เลน แก้งคร้อ-ชุมแพ เชื่อมเดินทางขอนแก่น-ชัยภูมิ   


     กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.แก้งคร้อ-อ.ชุมแพ ตอน 1 แล้วเสร็จ ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ระหว่าง กม.37+315-กม.41+350, กม.45+900-กม.53+700, กม.80+500-กม.87+722 และ กม.90+760–กม.94+900 รวมระยะทางยาว 23 กิโลเมตร     เป็นการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 1.50 เมตร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 2 ชั้น หนารวม 10 เซ็นติเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟกระพริบบนทางหลวง และสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง

     โดยจะเป็นโครงข่ายทางหลวงที่สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่คับคั่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า และการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆ ของประเทศต่อไป ตลอดจนอำนวยความปลอดภัยทางถนนสำหรับประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
7 มีนาคม 60 11:12:43
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.