วอนช่วยเหลือ บ้านโนนรังขอนแก่น ขาดแคลนน้ำประปา   


     สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่น โดยชาวบ้านต้องออกมาตักน้ำจากบ่อน้ำบาดาล เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคและเลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านโนนรัง หมู่ 11 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต้องนำเข็นบรรทุกถังน้ำ ออกมาตักน้ำที่บ่อบาดาล หลังจากที่น้ำที่จะใช้ในการเลี้ยงไก่และอุปโภคหมดลง      นางทองพัด  อ่อนจันทร์ อายุ 64 ปี ชาวบ้านโนนรัง เล่าว่า ที่บ้านของตนเองประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมานาน โดยเฉพาะบ่อน้ำประปาหมู่บ้านไม่มีน้ำใช้มานานกว่า 3 ปี ถึงแม้เมื่อปีที่ผ่านมา จะมีน้ำไหลเข้าจนสามารถผลิตน้ำประปาหมู่บ้านได้ แต่ก็ต้องมีการจ่ายน้ำเป็นเวลา และขณะนี้น้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลมา 4 วัน จึงทำให้ตนเองต้องออกมาตักน้ำจากบ่อบาดาล ที่อยู่ห่างหมู่บ้าน 500 เมตร เพื่อเข็นนำน้ำไปไว้ใช้อุปโภค และเลี้ยงไก่เท่านั้น ส่วนน้ำที่ใช้ในการบริโภคต้องซื้อใช้เท่านั้น จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเดินท่อ เพื่อนำระบบประปาส่วนภูมิภาค มาใช้ในหมู่บ้าน เนื่องจากที่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่มีมากกว่า 500 ครัวเรือน และช่วงหน้าแล้งของทุกปีจะประสบขาดแคลนน้ำอย่างหนัก 

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว

ศูนย์ข่าวทานตะวันขอนแก่น
6 มีนาคม 60 14:00:56
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.