ขอนแก่นเนื้อหอม ผุด 'ท่าเรือบก' ขนส่งสินค้าเกษตรอีสาน สู่ท่าเรือแหลมฉบัง   


      นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในแผนการดำเนินงานจัดตั้งโลจิสติกพาร์ค (LOGISTIC PARK) ซึ่งขอนแก่น ได้กำหนดเลือกพื้นที่ บ้านโนนพะยอม ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์รวมระบบการขนส่งทางราง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟและมีพื้นที่สำหรับการดำเนินการการขนส่งสินค้าทางรางที่สะดวกและเชื่อมโยงไปในเส้นทางต่างๆได้

      ขณะเดียวกันจากการหารือร่วมระหว่างหอการค้า สภาอุตสาหกรรมและที่ประชุมร่วมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ.ขอนแก่น กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มีการพิจารณาเลือกให้สถานีรถไฟโนนพะยอมแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของศูนย์นำเข้าและส่งออกสินค้าทางราง หรือ Inland Container Depot หรือ ICD ซึ่งต่อไปนี้พื้นที่ บ้านโนนพะยอม จะเป็นสถานที่รวมสินค้าด้านการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะอ้อย มันสำปะหลัง และข้าว ที่จะมารวมกันในจุดเดียว มีการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร ที่เสร็จสรรพและครอบคลุมก่อนจะขนส่งสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์และขนส่งทางรางไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อส่งจำหน่ายไปในต่างประเทศ

      “ขณะนี้แผนการจัดตั้ง ICD หรือที่เรียกว่าท่าเรือบกที่ขอนแก่นมีความคืบหน้าอย่างมาก มีการจัดเตรียมพื้นที่และกำหนดแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี งบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาท โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งสินค้าการเกษตรทางรางร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนขอนแก่นในรูปแบบ PPP

      ขณะนี้บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัด หรือ KKTT ได้มาร่วมดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ท่าเรือบกที่กำลังจะถูกจัดตั้งขึ้นภายในแนวทางการบริหารงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในชื่อศูนย์โลจิสติกปาร์คแห่งนี้ จะยังคงมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นมาด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการขนส่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรภาคอีสาน ที่จะสามารถแข่งขันกับกับประเทศเพื่อนบ้านหรือกลุ่มประเทศผู้ผลิตรายอื่นได้อีกด้วย” นายเข็มชาติ กล่าว

      โรงงานอุตสาหกรรมที่จะตั้งอยู่ในศูนย์โลจิสติกปาร์ค นั้นจะเน้นไปในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรเป็นหลัก เพื่อให้การบริหารจัดการสินค้าภาคการเกษตรนั้นครบวงจรที่สุดในภาพรวม ขณะเดียวกันท่าเรือบกแห่งนี้จะมีการให้บริการด้านการตรวจลงตราศุลกากรและการจัดระบบการขนส่งสินค้าจากต้นทางที่ขอนแก่น ส่งไปถึงท่าเรือและนำขึ้นเรือส่งไปยังปลายทางในประเทศต่างๆได้ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นการลดขั้นตอนการขนส่งจากเดิมมาเป็นระบบการขนส่งทางรางที่ลดต้นทุน สะดวก และรวดเร็ว โดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ขนส่งสินค้าจากภาคอีสานสู่ท่าเรือแหลมฉบังตามกำหนดตารางการเดินรถที่มีอยู่ในภาพรวมทั้งหมด

ขอขอบคุณภาพและข่าว

สยามรัฐ
1 มีนาคม 60 14:30:25
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.