นครขอนแก่นจัดระเบียบทางเท้าหน้าม.บัณฑิตเอเชีย พ่อค้า-แม่ค้า22ราย โวยไม่ได้รับความเป็นธรรม   


นครขอนแก่นจัดระเบียบทางเท้าหน้า ม.บัณฑิตเอเชีย พ่อค้า-แม่ค้า 22 ราย โวยไม่ได้รับความเป็นธรรม
 
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 มี.ค. พ.ท.พิทักษ์พล  ชูศรี บก.ควบคุม มทบ.23 ในฐานะ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ กกล.รส.จว.ขอนแก่น เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับ นายนิตินัย  แก้ววิเศษ รักษาการหัวหน้างานเทศกิจ เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย พ.อ.จตุรพงศ์ บกบน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ขอคืนทางเท้าของงานเทศกิจเทศบาลนครขอนแก่น ณ บริเวณทางเท้าหน้ามหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
 


โดยการสนธิกำลังร่วมกับกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้า เนื่องจากมีผู้ค้าขายอาหารตามสั่ง ขายขนมหวาน ขายน้ำ ซ่อมรถ จยย. จำนวน 22 ราย ได้ทำการสร้างเพิงค้าขายและตั้งวางซุ้มจำหน่ายสินค้าแบบถาวรยึดทางเท้าสาธารณะ โดยไม่ทำการเก็บอุปกรณ์ค้าขายออกจากพื้นที่การตั้งวางหลังเวลาเลิกจำหน่ายสินค้าในแต่ละวัน ซึ่งพื้นที่ปัญหาบริเวณนี้งานเทศกิจนครขอนแก่นได้ทำการออกใบบันทึกแจ้งเตือนให้ผู้ค้าขายทำการเคลื่อนย้ายรื้อถอนมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 ฉบับ ในห้วงเวลา ปี 2559 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือในทางปฏิบัติ 
เทศบาลนครขอนแก่นจึงดำเนินการออกใบบันทึกแจ้งเตือนเป็นคำสั่งเจ้าพนักงานเทศกิจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ  ต้องทำการเคลื่อนย้ายรื้อถอน เพิงค้าขาย และซุ้มจำหน่ายสินค้าที่ตั้งวางรุกล้ำกีดขวางทางเท้าสาธารณะแบบถาวร ออกจากพื้นที่การตั้งวางทั้งหมด และได้อนุโลมให้เข้าตั้งวางค้าขายบนทางเท้าได้ ระหว่างเวลา 07.00 - 17.00 น. ของทุกวัน หลังช่วงเวลา เลิกจำหน่ายสินค้าตามเวลาที่กำหนดในแต่ละวัน ต้องทำการเก็บวัสดุอุปกรณ์ค้าขายออกจากพื้นที่การตั้งวางทั้งหมด ห้ามหลงเหลือไว้บนทางเท้าโดยเด็ดขาด วันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในสถานที่ดังกล่าว โดยเก็บซุ้มจำหน่ายสินค้าที่ตั้งวางรุกล้ำกีดขวางทางเท้าสาธารณะแบบถาวรออกทั้งหมด แต่ได้มีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนไม่พอใจหาว่าเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งและไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนหาเช้ากินค่ำ
นายนิตินัย  แก้ววิเศษ รักษาการหัวหน้างานเทศกิจ เทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า การลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าสาธารณะในครั้งนี้ งานเทศกิจนครขอนแก่นได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ค้าขายให้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็น ที่ต้องดำเนินการจัดระเบียบในครั้งนี้ และในระหว่างช่วงเวลาที่ให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงงานเทศกิจนครขอนแก่นได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ค้าขาย เพื่อขอความร่วมมือตามแนวทางการจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไป
///
 ขอขอบคุณภาพและข่าวโดย
คุณก่อสิทธิ์   กองโฉม   /  คุณจิราภรณ์  พอกพูล  
1 มีนาคม 60 10:32:35
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.