วัดหนองแวงฯขอนแก่น แจงไม่มีแผนสร้างวัดสาขา 2 เพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ 'หลวงพ่อคูณ'   


       บ่ายวันนี้ (28 ก.พ.) วัดหนองแวง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีการสร้างวัดหนองแวง สาขา 2 ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ พระเดชพระคุณพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพของพระเดชพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปี 2561 ณ สถานที่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
       
       ในเนื้อหาของข่าวระบุว่า จะมีการสร้างเป็นวัดหนองแวง สาขา 2 ในการนี้ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอชี้แจงเพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า ทางวัดยังไม่ได้รับการติดต่อประสานงานจากคณะกรรมการผู้จัดงานเกี่ยวกับการจัดพิธีฯ ดังกล่าว และหรืออนุญาตให้คณะกรรมการดำเนินการสร้างวัดในนามของวัดหนองแวง สาขา 2 แต่ประการใด
       
       อีกทั้งทางวัดมิได้มีนโยบายหรือเจตนาในการสร้างวัดในสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นวัดหนองแวง สาขา 2 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการนำชื่อของวัดไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความ เสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของวัด และทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อพุทธศาสนิกชน จึงประกาศมาเพื่อทราบ

   สำหรับการออกแถลงการณ์ของวัดหนองแวง พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)ได้ชี้แจงกรณีที่ญาติและกรรมการวัดบ้านไร่ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอนำสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณกลับไปประกอบพิธีที่วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยอ้างว่าทางคณะแพทย์ ไม่ได้ดำเนินการตามพินัยกรรม ที่ระบุว่า การประกอบพิธีฌาปนกิจหลวงพ่อคูณ จะต้องทำขึ้นที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง หรือวัดอื่นใดที่คณะแพทย์ มข.เห็นสมควร ซึ่งทางญาติและกรรมการวัดที่เข้ายื่นหนังสืออ้างว่า ทางคณะแพทย์ มข. ได้พิจารณาใช้พื้นที่บริเวณใกล้กับพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่ในการประกอบพิธี ซึ่งสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่วัด 

ประเด็นนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ยืนยันว่า คำร้องขอของญาติและกรรมการวัดที่ขอนำสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณกลับไปประกอบพิธีที่วัดบ้านไร่นั้น ทางคณะแพทย์ ไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องได้ เนื่องจากต้องยึดตามพินัยกรรมที่หลวงพ่อคูณเขียนเอาไว้ ส่วนที่ญาติมองว่า สถานที่ที่คณะแพทย์พิจารณาเป็นสถานที่ในการฌาปกิจหลวงพ่อคูณ ที่บริเวณพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น ไม่ใช่วัดนั้น เบื้องต้นจะพยายามทำให้ตรงกับพินัยกรรม โดยสถานที่ประกอบพิธีจะให้อยู่ในพื้นที่ของวัดหนองแวง พระอารามหลวง หรือ วัดธาตุเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื่องจากวัดธาตุเมืองเก่าหลวงพ่อคูณเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาพื้นที่พุทธมณฑล อาจจะสะดวกในการดูแลรักษา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น ยังไม่ได้มีการตัดสินใจหรือมีมติออกมาอย่างเป็นทางการ เพราะยังเหลือเวลาอีกกว่า 1 ปี ที่จะหาลือกันในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ดี คณะแพทย์จะดำเนินการโดยยึดพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณมากที่สุด

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว
28 กุมภาพันธ์ 60 19:25:45
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.