มข.ปรับโฉมงานสงกรานต์ ฟื้นประเพณีดั้งเดิมอีสานจัดงานบุญเดือน๕   


          ในช่วงเดือนเมษายนหลายคนคงคิดถึงช่วงเวลาของการหยุดยาวเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยอย่างวันสงกรานต์กิจกรรมหลักที่ขาดไม่ได้คือการรวมกลุ่มสาดน้ำคลายร้อน ส่วนกิจกรรมทำบุญในครอบครัว สรงน้ำพระพุทธรูป  และไหว้ผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ตามประเพณีวัฒนธรรมที่สืบสานมาแต่โบราณ เห็นจะเป็นกิจกรรมรองลงมาในยุคสมัยนี้

         มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะขุมปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมแห่งอีสาน  จึงมีแนวนโยบายอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีไทยแบบดั้งเดิมไม่ให้สูญสิ้นไปจากลูกหลาน ด้วยเห็นว่าประเพณีที่ไม่ถูกสืบสานต่อจะสูญสลายไปตามกาลเวลาในที่สุด     ฉะนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเลือกฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ภายใต้แนวคิด ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่  โดยเฉพาะการพลิกหน้าประวัติศาสตร์สร้างภาพลักษณ์งานสงกรานต์ภายในมหาวิทยาลัยจากงานรื่นเริงที่เน้นย้ำความสนุกสนาน  กลายเป็นประเพณีที่เน้นความสงบ ศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา  ภายใต้ชื่องาน บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส โดยกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559  เวลา 15.00 น. ณ อาคารพุทธศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


         รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า  การจัดงานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ โดยที่เยาวชนไม่หลงประเด็นว่างานสงกรานต์คือเทศกาลรื่นเริงและใช้น้ำจำนวนมาก โดยเฉพาะในยามที่เมืองไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง  คงเป็นภาพไม่น่าดูนักหากเกษตรกรชาวไทยงดทำนาปรังเพราะวิกฤติภัยแล้งในขณะที่อีกมุมหนึ่งกลับเล่นสาดน้ำเกินความจำเป็น ทั้งที่ความจริง หัวใจหลักของประเพณีสงกรานต์คือความสงบ ศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา  ผ่านกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ก่อพระเจดีย์ทราย (ก่อประทาย)    สรงน้ำพระพุทธรูปประจำหมู่บ้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  และรดน้ำดำหัวสมมาอาวุโส  เพื่อแสดงความเคารพกตัญญูและเป็นสิริมงคลต่อชีวิต กิจกรรมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเป็นถังอย่างที่เข้าใจผิดกันในยุคสมัยนี้
         “ประเพณีสงกรานต์ในยุคปัจจุบันหลายคนมีภาพจำว่าเป็นกิจกรรมรื่นเริงและใช้น้ำเป็นถังๆ ซึ่งหากย้อนไปศึกษาประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิมนั้น  เราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำจำนวนมากเลย เพียงใช้น้ำสะอาดรดไปที่ฝ่ามือผู้อาวุโสก็เพียงพอแล้ว  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงอยากชักชวนกลับเข้าสู่ประเพณีเดิมที่เราเคยมี ในแบบสงบ ประหยัด  เรียบง่าย ศรัทธา กตัญญูรู้คุณ ผู้อาวุโส ร่วมกันสร้างภาพที่งดงามใหม่อีกครั้ง”  รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม  กล่าว


            งานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส เน้นพิธีกรรมเรียบง่าย มีกิจกรรมประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปประจำแต่ละคณะ  ประกวดนางผู้ดีหลวงแต่ละคณะ และชมขบวนแห่นางสังขาร โดยภายในขบวนแห่ไม่อนุญาตให้ใช้รถที่ใช้น้ำมันเพื่อลดมลภาวะ โดยจะเริ่มตั้งขบวนแห่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เวลา 15.00 น. เคลื่อนขบวนไปยัง  อาคารพุทธศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากนั้นมีกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย (ตบประทาย)  สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำผู้อาวุโสประจำมหาวิทยาลัย  แน่นอนว่ายังคงมีน้ำเป็นส่วนประกอบ แต่เน้นการประพรม ไม่เน้นการสาด  การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย  มีบริการให้ยืมผ้าซิ่นและผ้าโสร่งฟรี  นอกจากนี้ยังมีการแสดงหมอลำกลอน  เชื่อว่าจะมีนักศึกษา บุคลากร และประชาชนชาวขอนแก่น เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกภาพจำในในอดีตให้ปรากฏในรั้วมอดินแดงแห่งนี้อย่างงดงามอีกครั้ง  

 

ที่มา https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0012097&l=thเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS