ท่านรู้หรือไม่ว่าขอนแก่น มีผู้คนมากอันดับ4ของประเทศ "คูนล้านดอก...ไปออกเสียงประชามติ"   


31 มีนาคม 59 14:52:03


ขอขอบคุณภาพจาก Photogange

 
ท่านรู้หรือไม่ว่าจังหวัดขอนแก่น มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ รองจาก กรุงเทพฯ อุบลราชธานี และนครราชสีมา ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลจาก ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ระบุ ประเทศไทยมีจำนวนประชากรรวม 65,729,098 คน โดยในจำนวนนี้จังหวัดขอนแก่น มีประชากรทั้งสิ้น 1,798,014 คน ซึ่งจำนวนประชากรที่ยกขึ้นมานี้เป็นโจทก์ใหญ่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น จะต้องรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง มาร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งกำลังจะมาถึงนี้ให้ได้ถึงร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย


เช้าวันนี้(31 มีนาคม 2559) นายอภินันท์ จันทรอุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะได้เข้าพบนายชุมพร พารา เจ้าของและบรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ เพื่อชักชวนให้ร่วมเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์ออกเสียงราว 1.4 ล้านคนไปร่วมออกเสียงประชามติฯ ซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมนี้ (เบื้องต้นกำหนดไว้ในวันที่ 7 ส.ค. 59)
 
นายอภินันท์ จันทรอุปละ กล่าวว่าได้เตรียมแผนการดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตัวเองมองว่าเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์เป็นเว็บไซต์ที่คนในจังหวัดขอนแก่นติดตามชมเป็นจำนวนมากจึงอยากชักชวนมาร่วมรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าว 

สำหรับจังหวัดขอนแก่นใช้คำขวัญในการรณรงค์ คือ "คูนล้านดอก...ไปออกเสียงประชามติ" ซึ่งก็มาจากดอกคูนที่เปรียบเสมือนคนในจังหวัดขอนแก่นที่มีจำนวนล้านกว่าคน ซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางของระดับประเทศที่ว่า "ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง" นายอภินันท์ กล่าวเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS