วัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด่านหน้าและผู้มีโรคประจำตัวได้ฉีดก่อน โรคไหนบ้างเช็กเลย !   


วันที่ 25 มกราคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดเผยมติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กระทรวงสาธารณสุข ที่มีนพ.โสภณ เมฆธน เป็นประธาน มีมติที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงแรก จำนวน 19,014,154 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการป่วยหนักและป้องกันการเสียชีวิต โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,700,000 คน กลุ่มที่ 2. บุคลที่มีโรคประจำตัว จำนวน 6,163,095 คน ซึ่งประกอบไปด้วย โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง จำนวน 253,159 คน   โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 350,922 คน  โรคไตเรื้อรัง จำนวน 150,000 คน โรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 355,671 คน โรคมะเร็งทุกชนิด จำนวน 253,343 คนโรคเบาหวาน จำนวน 4,800,000 คน  กลุ่มที่ 3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11,136,059 คน  กลุ่มที่ 4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 15,000 คน

ที่มา https://www.facebook.com/AnutinC/posts/4071475449553972

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS