กระหึ่ม! อิมแพ็ค เมืองทองธานี เด็กขอนแก่นคว้ารางวัลชนะเลิศ เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16 รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ตัวแทนศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ เนื่องในกิจกรรม "เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16" ประจำปี พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย 1. เด็กชายธนกร ศิลาพันธุ์ ชั้น ม.2 2. เด็กหญิงนัยน์ปพร กำหอม ชั้น ม.2 3. เด็กหญิงวรินยุพา งามเจริญวงศ์ ชั้น ม.3

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และ อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ

โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ จะเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปีถัดไป ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ประจำปี พ.ศ. 2564เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS