บัตรเครดิตถูกขโมยไปใช้ ใครรับภาระหนี้! - "รู้ทันปากท้อง" กับตลาดหลักทรัพย์   


“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์
ตอน “บัตรเครดิตถูกขโมยไปใช้ ใครรับภาระหนี้!”

“อาแปะ” สาธิต บวรสันติสุทธิ์
กูรูปลดหนี้ แนะให้อายัดบัตรทันที โดยเราไม่ต้องรับภาระหนี้ที่เราไม่ได้ก่อ

#รู้ทันปากท้อง
#ตลาดหลักทรัพย์เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS