รำบวงสรวง - งานเทศกาลไหมฯ ยุคนิวนอร์มอล 12 วัน 12 คืน (29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2563)   


รำบวงสรวง - งานเทศกาลไหมฯ ต้านภัยโควิด- 19   ชาวขอนแก่น  3-5 หมื่นคน รำบวงสรวง หน้าศาลหลักเมืองต้านภัยโควิด- 19 เปิดงานเทศกาลไหมฯ ไม่มีประกวดนางงามไหม ฯ  ไม่มีการแสดงคอนเสิร์ต  ธารากาชาด  มีแต่เวทีกลางแสดงกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา 12 วัน 12 คืน  (29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2563) เพื่อป้องกันโควิด- 19
  
    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า  งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2563 จำนวน 12 วัน 12 คืน ซึ่งรูปแบบจะจัดในแนววิถีใหม่ “นิวนอร์มอล” รูปแบบจะแตกต่างกับทุกปีที่ผ่าน โดยวิธีเปิดจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. นี้ โดยจะมีการรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เหมือนกับที่ทำขึ้นทุกปี
 
    ปี 2563 ชาวขอนแก่นทุกคนจะพร้อมใจกันร่วมกันรำบวงสรวงก่อนที่จะเข้าสู่งานเทศกาลไหมฯ โดยวันนี้พี่น้องชาวขอนแก่นมากกว่า 3 หมื่นคน จะเข้าสู่การรำบวงสรวงแบบวิถีใหม่เช่นเดียวกัน จะมีการคัดกรองอุณหภูมิของผู้ที่มารำทั้งหมดตั้งแต่อำเภอต้นทาง ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมารวมตัวกันที่ศาลหลักเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น  ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมรำบวงสรวงก็จะมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิอีกรอบหนึ่ง และทุกคนก็จะต้องใช้แอลกอฮอร์เจลล้างมืออีกด้วย มีระยะห่างผู้ที่จะรำบวงสรวง 3 เมตร ในแต่ละท่าน  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าปลอดภัยจากโควิด-19 


 
    ในส่วนของงานเทศกาลไหมฯ ที่จะเริ่มวันที่  29 พ.ย.นั้น พิธีเปิดในปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วที่การตั้งขบวนมาก 10 ขบวน เคลื่อนไปตามถนนกลางเมืองมาหยุดแสดงที่หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  แต่ในปี 2563 ต้องลดขนาดของขบวนลงมาก เพื่อที่จะลดการแออัดของผู้แสดง และผู้ชม โดยจะมีขนาดเพียง 4 ขบวน มารำที่บริเวณประรำพิธีหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน แสดงกิจกรรมเสร็จตรงนั้น แล้วเสร็จเลย เพื่อลดการแออัดของผู้แสดงและการชมของผู้ชมได้อย่างมาก เพื่อป้องกันโควิด- 19 
 
    โดยเฉพาะงานเทศกาลไหม ฯ ปีนี้จะไม่มีการประกวดนางงามไหม ฯ ขอนแก่น แต่จะมีการเชิญครอบครัวไหมใน จ.ขอนแก่น  ได้มาเดินโชว์ผ้าไหมแทน  ส่วนการแสดงในบริเวณงานไหมฯ จะมีเพียงจุดเดียวคือที่เวทีกลางทั้ง 12 วัน นอกจากนี้ในร้านกาชาดจะไม่มีธารากาชาด ทั้งนี้ เพื่อลดการแออัดไม่ให้มีการเบียดเสียดกันในบริเวณธารากาชาด จ.ขอนแก่น  แต่ยังคงมีการจำหน่ายสลากกาชาดเพื่อหารายได้ในการที่จะทำนุบำรุงหรือช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ไม่มีเวทีคอนเสิร์ต หรือการแสดง ทั้ง 12 วัน ในงานประเพณีเทศกาลงานไหมฯ  ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงผู้ที่แสดง กับ ผู้ที่เข้าไปชมการแสดง เพื่อป้องกันโควิด 19  อีกด้วย
 
    “เพราะฉะนั้นวิถีพวกเราที่จะต้องทำร่วมกันในงานงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563 ซึ่งจะเป็นงานสืบสานวัฒนธรรมตามแบบวิถีใหม่  หรือ นิวนอร์มอล  ที่จะให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่มาเที่ยวงานเทศกาลไหมฯ  โดยจะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ  จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อมาตรการความปลอดภัยโควิด- 19”  นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่น กล่าว.

ก่อสิทธิ์   กองโฉม  /   บังอร  กองโฉม / รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS