ผู้ว่าฯขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยว (มีคลิป)   


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เริ่มดีขึ้นตามลำดับและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตาม

    เมื่อเวลา 17.30  น. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ลานจอดรถตลาดต้นตาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ซึ่งการปล่อยแถวครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองขอนแก่น ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว รวม 100 คน

    เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดทำโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว โดยประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดขอนแก่น ย่อมอาจมีเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การประสบอุบัติเหตุทางกและทางน้ำการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่ออาชญากรรมรวมถึงการหลอกลวงจากการซื้อขายสินค้าและบริการ การซื้อ อัญมณี การซื้อบริการนำเที่ยวการใช้บริการรถโดยสาร รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

    “ด้วยเหตุผลดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นจึงได้ร่วมกิจกรรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”

    นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในด้านทางเศรษฐกิจนั้น มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างดี หลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆเป็นระยะๆ ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆได้นำเสนอสินค้าที่ดีแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุขอีกด้วย สิ่งที่สำคัญจังหวัดขอนแก่นได้เติมความปลอดภัยในสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดขอนแก่น วันนี้เราได้มีการปล่อยคณะเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจตราเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ที่เดินทางมาในจังหวัดขอนแก่นและผู้ที่พำนักอาศัยด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่จังหวัดได้กำหนดเป็นนโยบายว่าขอนแก่นจะเป็นเมื่อแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย เดินทางมาท่องเที่ยวได้เกิดความปลอดภัย และการออกตรวจครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความมีน้ำใจไมตรี

    ซึ่งหลังจากปล่อยแถวเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้ปล่อยขบวนรถสายตรวจเพื่อออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ จากนั้นพาคณะเดินตรวจร้านค้า เพื่อดูการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสาธารณสุขในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค -19เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS