เนื้อวัวปลอมระบาดหนัก ใช้เนื้อหมูหมักเลือดวัว สุ่มตรวจซื้อออนไลน์ปลอม 100%    

         สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 63 ว่า  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยรายการวิเคราะห์ 42 ตัวอย่างเนื้อสดและเนื้อที่ปรุงเป็นอาหารขายในโรงเรียน ผลปรากฏว่า เป็นเนื้อวัวปลอม ที่ทำจากเนื้อหมูหมักเลือดวัว 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวอย่างที่ขายผ่านออนไลน์ พบว่าเป็นเนื้อวัวปลอม 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังมีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

          ด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาล เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการค้าธุรกิจไทยมุสลิม ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 หน่วยงาน ประชุมหารือด่วน เรื่องปัญหาเนื้อวัวปลอมระบาดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชาวมุสลิม รวมไปถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานฮาลาล

          โดยที่ได้ประชุมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเริ่มเดินหน้า 5 มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ มาตรการสื่อสารเตือนภัยผู้บริโภค มาตรการป้องปรามผู้ค้า มาตรการปราบปรามผู้กระทำผิด มาตรการส่งเสริมมาตรฐานฮาลาล และมาตรการตรวจสอบย้อนกลับ (Tracebility) จากโรงฆ่าสัตว์ถึงผู้บริโภค ส่วนทางด้าน กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการใช้อำนาจตามหน้าที่เข้าจัดการปัญหา ซึ่งจะมีโทษทั้งจำและปรับตามกฎหมาย

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS