ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันปักดำข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น    

ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันปักดำข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น ที่มีปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในเมล็ดข้าว ที่แตกต่างกับพื้นที่อื่นๆ เป็นการสร้างอัตลักษณ์สินค้าเฉพาะถิ่น ให้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง เป็นสินค้าประจำจังหวัด 

    เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่  11 ก.ค. ที่บ้านศิลา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นางสาวนนทิชา สรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดกิจกรรมวันปักดำข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น  นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร ร่วมกิจกรรม

    ด้วยศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ได้ลำดับเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวเจ้าพันธุ์ กข 69 (ทับทิมชุมแพ) ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์รับรองของกรมการข้าว ถูกต่อยอดการพัฒนาการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ โดยการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น โดยการขับขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งของ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น จนเกิดเป็น ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น หรือ (KK RICE) ที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น ในอนาคตอันใกล้ นับเป็นความภาคภูมิใจสำหรับจังหวัดขอนแก่น และพี่น้องชาวนาจังหวัด


 
    สำหรับการประกาศใช้ เครื่องหมายรับรอง ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รวมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการส่งคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น" นี้ เป็นตัวอย่างที่ดี ในการส่งเสริมและรับรองคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่นที่มีปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในเมล็ดข้าว ที่แตกต่างกับพื้นที่อื่นๆ เป็นการสร้างอัตลักษณ์สินค้าเฉพาะถิ่น ให้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

 
    นางสาวนนทิชา สรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว่า จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีการบูรณาการของหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ทั้งสำนักงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น ที่พยายามหาทางช่วยเหลือพี่น้องชาวนา ให้มีรายได้สูงขึ้น จากการพยายามยกระดับสินค้าข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น ให้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น และการจัดกิจกรรมวันปักดำข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่นในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ตราสัญลักษณ์ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น อย่างเป็นทางการ และเป็นต้นแบบแปลงข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่นต่อไป.

ก่อสิทธิ์   กองโฉม   รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS