โรงเรียนดังขอนแก่น ทดลองเปิดเทอมทั้งระบบ แบบ New Normal เรียนห้องละ 25 คน ทานข้าวผลัดละ 500 คน   


โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ทดลองเปิดเทอมทั้งระบบแบบ New Normal  ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เรียนห้องละ 25 คน ทานข้าวผลัดละ 500 คน คนเป็นไข้-ป่วยโรคทางเดินหายใจ ส่งกลับบ้านทันที

    เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 30 มิ.ย.2563 ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะครูเข้าทำการทดสอบระบบการเปิดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 แบบ New Normal ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อทำการซักซ้อมระบบการจัดการเรียนการสอน และการตรวจสอบนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ที่บ้านของนักเรียนแต่ละคนจนมาถึงโรงเรียนและหลังเลิกเรียน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 อย่างเข้มงวด


 
    โดยคณะได้ทำการตรวจสอบระบบการตรวจคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าทุกจุดของโรงเรียน ที่ได้จัดให้มีคณะครูและคณะกรรมการนักเรียนทำการตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนและผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนทุกคน พร้อมทั้งมีการกำหนดจุดยืนเพื่อเว้นระยะห่าง การติดสัญลักษณ์ผ่านหากมีการตรวจคัดกรองแล้วเสร็จ การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งในวันนี้ได้มีการมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา รวมทั้งหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนทุกคนด้วย


 
    นายยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า วันนี้ได้มีการทดลองระบบการเปิดการเรียนการสอนด้วยมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยทำการทดสอบการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้น ม.1 – ม.6  ด้วยห้องเรียนตัวอย่างชั้นละ 1 ห้องเรียน ที่เริ่มจากการที่นักเรียนออกจากบ้านที่ต้องกำชับไปยังผู้ปกครองในการห้ามลืมหน้ากากอนามัยโดยเด็ดขาด ซึ่งเมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงจะต้องผ่านจุดคัดกรงบริเวณประตูทางเข้า หากผ่านจะเข้าสู่การติดป้านสัญลักษณ์ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากไม่ผ่านด้วยอาการมีไข้สูง หรือมีป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ก็จะมีการประสานงานไปยังผู้ปกครองเพื่อรับกลับ หรือส่งตัวไปที่โรงพยาบาลทันที ขณะที่การเข้าแถวเคารพธงชาติก็จะมีการเว้นระยะห่าง การจัดห้องเรียน ตามที่ระเบียบกำหนดคือห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน ซึ่งโรงเรียนฯของเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีนักเรียนในระดับชั้น ม.1 – ม.6 รวมประมาณ 4,600 คน ดังนั้นการเรียนการสอนได้มีการกำหนดการเข้าเรียนในทุกระดับชั้น คือนักเรียนเลขคู่ จะเรียนเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ขณะที่นักเรียนเลขคี่ จะเรียน เฉพาะวันอังคารและวันศุกร์ โดยจะสลับวันกันในแต่ละสัปดาห์ ขณะที่นักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนจะต้องเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ ควบคู่ไปกับนักเรียนที่มาเรียนในชั้นเรียน ซึ่งเท่ากับว่าทุกวันนักเรียนทุกคนจะเข้าเรียนตามตารางการเรียนปกติแต่ละไม่เหมือนกันคือการเรียนในห้องและเรียนแบบออนไลน์
 
    “ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา จะมีการจับคู่กัน คือเมื่อถึงเวลาสอน 1 คนจะสอนในห้องเรียน และอีก 1 คนจะทำการสอนและติดตามผ่านระบบออนไลน์ ในลักษณะของการมอนิเตอร์นักเรียนในชั้นเรียนไปด้วย ดังนั้น 114 ห้องเรียนของเราจะทำการเรียนการสอนปกติ นักเรียนเข้าเรียนตามรายวิชาที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกันครูผู้สอนทุกคนก็มีการอบรมในเรื่องของการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังอาการของนักเรียน หากพบสุ่มเสี่ยง หรือวิเคราะห์นักเรียนแล้วว่าในระหว่างเรียนมีนักเรียนผิดปกติตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการควบคุมและส่งต่อกับโรงพยาบาลทันทีเช่นกัน”
 
    นายยุทธศาสตร์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับข้อห่วงใยของผู้ปกครองในเรื่องของความสะอาดและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โรงเรียนได้มีการวางแผนรับมือกับการเปิดภาคเรียนมานานกว่า 1 เดือน ในวันพรุ่งนี้ ( 1 ก.ค.) ในวันพรุ่งนี้ก็จะถึงวันเปิดภาคเรียนแล้วทุกอย่างเราเตรียมการและเตรียมพร้อมอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะกับการติดตั้งอ่างล้างมือในพื้นที่อาคารเรียนและพื้นที่ว่างของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นล้างมือบ่อยๆ การกำหนดการใช้โรงอาหารของโรงเรียนวันละ 4 ผลัดๆละ 30 นาที แต่ละผลัดจะมีนักเรียนใช้บริการครั้งละ 500 คน ซึ่งร้านอาหารทุกร้านมีการกำหนระยะห่าง การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอย่างเรียบร้อย ขณะที่โต๊ะรับประทานอาหารจากเดิมนั่งได้โต๊ะละ 6 คนก็ลดลงเหลือ 4 คน และบางชั้นเรียนนั้นอนุญาตให้รับประทานอาหารกลางวันบนห้องได้ รวมทั้งนักเรียนสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าอ่านระบบแอพพลิเคชั่นของโรงเรียนได้อีกด้วยเพื่อลดความแออัดภายในโรงอาหาร อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนนั้นนอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ควบคูไปกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในแต่ละรายวิชาแล้ว บทเรียนทุกวิชา รวมทั้งรายละเอียดในการสอนนั้นก็จะมีการสรุปลงในยูทูปหรือเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ทบทวนรายวิชาที่ตนเองได้เรียนอีกด้วย

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS