สภากาชาดไทยมอบเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลให้โรงพยาบาลชุมแพ (มีคลิป)   


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้แทนสภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล มูลค่า 2,500,000 บาทแก่โรงพยาบาลชุมแพจังหวัดขอนแก่น

    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 มิ.ย.2563 ที่โรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้แทนสภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ทำพิธีส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลมูลค่า 2,500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลชุมแพ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลชุมแพ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธี

    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่สภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่สถานีรถไฟขอนแก่นในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น จังหวัดขอนแก่นได้รับเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลที่มีความทันสมัยที่สุด ราคาสูงถึง 2,500,000 บาท เพื่อส่งมอบ ให้โรงพยาบาล 2 แห่ง คือที่โรงพยาบาลชุมแพและโรงพยาบาลหนองเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดได้คัดเลือกโรงพยาบาลชุมแพเนื่องจากโรงพยาบาลชุมแพเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และให้บริการอยู่ครอบคลุมพื้นที่กว้างทางทิศตะวันตกของจังหวัด

    ด้าน พญ.ดวงพร อัศวราชัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพกล่าวว่าโรงพยาบาลชุมแพได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียงมาตั้งปี 2559 ให้บริการประชาชนในพื้นที่ 11 อำเภอ 5 จังหวัด มีประชาชนเข้ามาใช้บริการวันละเฉลี่ย 1,500 คน แต่ยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่าง ซึ่งเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเครื่องนี้ จะมาเติมเต็มเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เครื่องเก่าที่มีอยู่ 2 เครื่อง โดยจะมาช่วยในการวินิจฉัยที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็วรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากในพื้นที่อำเภอชุมแพอำเภอใกล้เคียง ถือเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS