ขอนแก่น ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วติดคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" ทั้งจังหวัด   


ขอนแก่น ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วติดคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" ทั้งจังหวัด ร้านส้มตำ-ขายของชำ-ร้านตามสั่ง ติดหมด ตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด ขณะที่รถโดยสารกลับมาให้บริการแล้ววันละกว่า 500 เที่ยว ผู้ว่าฯ สั่งคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุด

            เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 22 พ.ค.2563 ที่สถานีขนส่งขอนแก่น แห่งที่ 3 ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-อุดรธานี  นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายปิยะ  โยมา  ขนส่ง จ.ขอนแก่น,พ.ต.อ.โผนชัย  ครองยุทธ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น และ นายสิทธิกุล  ภูคำวงศ์ รอง นายก อบจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการของสถานีขนส่งตามาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด หลังเข้าสู่การผ่อนปรนในระยะที่ 2 ที่ขณะนี้มีรถโดยสารในเส้นทางเชื่อมต่อภูมิภาค เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและระหว่างอำเภอ กลับมาเปิดให้บริการที่สถานีขนส่งขอนแก่นวันละกว่า 500 เที่ยว

            ซึ่ง สถานีขนส่ง จ.ขอนแก่น ได้จัดให้มีนายตรวจ ทำการตรวจสอบการให้บริการรถทุกคันที่ต้องปฎิบัติตามมาตรฐานของ ศบค. คือการเว้นระยะห่างของที่นั่งของรถโดยสาร ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า รถตู้มีการเว้นระยะที่นั่งจนเหลือการให้บริการเพียง 8 ที่นั่งต่อรอบ,รถสองแถว เหลือที่นั่ง 6 ที่นั่ง ขณะที่รถทัวร์โดยสารปรับอากาศเหลือที่นั่งประมาณ 20 ที่นั่งต่อเที่ยว ซึ่งภายในรถได้จัดให้มีการติดตั้งระบบสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ รวมทั้งการบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้กับผู้โดยสาร ขณะที่บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร 1 เจ้าหน้าที่ขนส่ง จ.ขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น และ ฝ่ายสาธารณสุข ยังคงตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่ลงที่สถานีขอนแก่นอย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกคนที่ลงจากรถ การลงทะเบียนและซักประวัติผู้โดยสารและการสแกนการเข้าพื้นที่ตามขั้นตอนความปลอดภัย ขณะที่บริเวณชานชาลาที่พักผู้โดยสารเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดบริเวณที่นั่งและพื้นผิวสัมผัสทุกจุด รวมทั้งการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อพ่นลงบนถนนโดยรอบบริเวณสถานีขนส่ง และพื้นที่โดยรอบ

            นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ปกติสถานีขนส่งแห่งนี้มีรถโดยสารที่ให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทยและเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีรถโดยสารทุกประเภทเข้ามาให้บริการผู้โดยสารวันละกว่า 2,000 เที่ยว แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น จำนนรถโดยสารลดลงเหลืออยู่ที่วันละประมาณ 100 เที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และขณะนี้ขอนแก่น เข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 2 รถโดยสารทุกประเภทกลับมาให้บริการเพิ่มเป็นวันละ 500 เที่ยว และมีนักเดินทางมารอใช้บริการรถโดยสารกันในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น

            “ผู้ประกอบการเดินรถนั้นให้ความร่วมมือในด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและจริงจัง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบการให้บริการของรถและพนักงานประจำรถที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้ผู้โดยสารมีความมั่นใจในการกลับมาให้บริการรถโดยสารในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดรถโดยสารให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการนั้นเป็นสิ่งทีจังหวัดต้องทำอย่างรัดกุม การ์ดเราจะตกไม่ได้ ดังนั้นหากจะปรับเพิ่มเที่ยวรถก็ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย มีการเว้นระยะห่างของที่นั่ง มีการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบนรถ มีการติดคิวอาร์โค้ดในรถเพื่อให้ผู้โดยสารได้ลงบันทึกเข้าและออก อีกทั้งยังคงมีการวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนทำการโดยสารทุกคน”

            ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า กรใช้ชีวิตแบบใหม่ หรือ new normal เป็นสิ่งที่เราต้องทำบนพื้นฐานด้านความปลอดภัยและด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและจริงจัง ซึ่งชาวขอนแก่น ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะที่ผู้ประกอบการนั้นตื่นตัวและดำเนินการทุกวิถีทางที่จะยกระดับความปลอดภัย และสุขอนามัยเพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้ให้บริการและผู้ที่มารับบริการ อย่างไรก็ตาม จังหวัดได้ตั้งคณะทำงาน เพื่อกำกับ ควบคุมและตรวจสอบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ด้วยการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกติดตั้งคิวอาร์โค้ดไทยชนะไว้ที่สถานบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มเตาในจุดที่ตกหล่น โดยคณะทำงานจะมีเครื่องปริ๊นท์ และคอมพิวเตอร์ ที่สามารถลงทะเบียนร้านค้า หรือสถานบริการต่างๆ ซึ่งหากตรวจพบว่าตกหล่นก็จะมีการลงทะเบียนของร้านดังกล่าวและพิมพ์คิวอาร์โค้ดให้กับร้านดังกล่าวนั้นทันที โดยเฉพาะร้านขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างร้านส้มตำ ไก่ย่าง,ร้านคอหมูย่าง,ร้านตามสั่ง และร้านขยายของชำ ที่ต้องมีการจัดให้มีการลงทะเบียนของผู้มาใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคน           เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS