โทรศัพท์หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินและหน่วยงานที่ควรรู้ | น้ำประปาไม่ไหล | กระแสไฟฟ้าขัดข้อง | โรงพยาบาล | ที่ว่าการอำเภอ | สถานีตำรวจภูธร

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินและหน่วยงานที่ควรรู้

หน่วยงาน โทรศัพท์
เหตุด่วนเหตุร้าย 191
ไฟไหม้ 199
ตำรวจทางหลวง 1193
ตำรวจท่องเที่ยว 1699, 1155
ศูนย์นเรนทร - แจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน  จากอุบัติเหตุและสาธารณภัย  1669
น้ำประปาไม่ไหล 1125
ไฟฟ้าขัดข้อง 1129
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556
สายด่วน สคบ. 1166
ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต) 1667
สายด่วนศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี 1192
ศูนย์รับบริจาค สภากาชาดไทย 1666
บริการสอบถามข้อมูลทะเบียนราษฏร์ และบัตรประชาชน 1548
สอบถามเส้นทาง
สถานีปรับอากาศขอนแก่น
สถานี บขส. ขอนแก่น
-แท็กซี่ขอนแก่น
1356
0-4323-9910
0-4323-7472, 0-4323-7300
0-4346-5777
สอบถามตารางบิน
ท่าอากาศยานขอนแก่น
-ประชาสัมพันธ์
-จองตั๋วบิน
1566
0-4324-6775
0-4324-6774
0-4327-0072
สอบถามตารางเดินรถไฟ
-สถานีรถไฟขอนแก่น
1690
0-4322-1112
ททท. สำนักงานขอนแก่น 0-4324-4497-9
สนง. หนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น 0-4324-2655
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 1133
แจ้งเหตุขัดข้องในการใช้โทรศัพท์
(กด 17 แล้วตามด้วย 3 ตัวแรกของหมายเลขโทรศัพท์ที่ขัดข้อง)
17- xxx
 
น้ำประปาไม่ไหล โทร. 1125
หน่วยงาน โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น
0-4322-1218
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพล 0-4341-4207
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ 0-4327-0023-3
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ 0-4331-1211
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง 0-4344-1177
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท 0-4328-6209
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน 0-4325-1397
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ 0-4329-6240
สำนักงานประปาภูมิภาคเขต 6 ขอนแก่น
(ครอบคลุมพื้นที่ จ.ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ชัยภูมิ, และ จ. ร้อยเอ็ด)
0-4323-7171,0-4323-6114
 
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทร. 1129
หน่วยงาน โทรศัพท์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
- ในเวลาราชการ
- นอกเวลาราชการ
 
0-4333-8083
0-4333-8080-2
การไฟฟ้าฯ อ. น้ำพอง 0-4343-1500
การไฟฟ้าฯ อ. เขาสวนกวาง 0-4344-9121
การไฟฟ้าฯ อ. อุบลรัตน์ 0-4344-5141
การไฟฟ้าฯ อ. กระนวน 0-4325-1336
การไฟฟ้าฯ อ. ซำสูง 0-4321-9115
การไฟฟ้าฯ อ. บ้านฝาง 0-4326-9107
การไฟฟ้าฯ อ. พระยืน 0-4326-6037
การไฟฟ้าฯ อ. บ้านไผ่ 0-4327-3057
การไฟฟ้าฯ อ. ชนบท 0-4328-6243
การไฟฟ้าฯ อ. บ้านแฮด 0-4321-8203
การไฟฟ้าฯ อ. เปือยน้อย 043494022
การไฟฟ้าฯ อ. พล 0-4341-4001
การไฟฟ้าฯ อ. แวงใหญ่ 0-4349-6057
การไฟฟ้าฯ อ. แวงน้อย 0-4394-9907-2
การไฟฟ้าฯ อ. มัญจาคีรี 0-4328-9547
การไฟฟ้าฯ อ. หนองสองห้อง 0-4349-1147
การไฟฟ้าฯ อ. โคกโพธิ์ไชย -
 
โรงพยาบาล
หน่วยงาน โทรศัพท์
โรงพยาบาล อ. บ้านไผ่ 0-4327-2357
โรงพยาบาล อ. หนองสองห้อง 0-4349-1010
โรงพยาบาล อ. แวงน้อย 0-4349-9123-4
โรงพยาบาล อ. แวงใหญ่ 0-4349-6038
โรงพยาบาล อ. เปือยน้อย 0-4349-4002
โรงพยาบาล อ. ชนบท 0-4328-6084
โรงพยาบาล อ. พระยืน 0-4326-6142-3
โรงพยาบาล อ. สีชมพู 0-4339-9176
โรงพยาบาล อ. ชุมแพ 0-4331-2044
โรงพยาบาล อ. ภูเวียง 0-4329-1194
โรงพยาบาล อ. อุบลรัตน์ 0-4344-6113
โรงพยาบาล อ. มัญจาคีรี 0-4338-1415
โรงพยาบาล อ. หนองเรือ 0-4329-4057-8
โรงพยาบาล อ. กระนวน 0-4325-1302
โรงพยาบาล อ. น้ำพอง 0-4344-1011-2
โรงพยาบาล อ. ภูผาม่าน 0-4339-6011-2
โรงพยาบาล อ. พล 0-4341-4710-11
โรงพยาบาล อ. บ้านฝาง 0-4326-9097
โรงพยาบาล อ. ซำสูง 0-4321-9192-3
โรงพยาบาล อ. เขาสวนกวาง 0-4344-9095
โรงพยาบาลสิรินธรขอนแก่น 0-4326-7041-2
โรงพยาบาลขอนแก่น 0-4333-6789
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 0-4323-6808,0-4324-4700
 
ที่ว่าการอำเภอ
หน่วยงาน โทรศัพท์
ที่ว่าการอำเภอ เมืองขอนแก่น 0-4323-6115
ที่ว่าการอำเภอ ชุมแพ 0-4331-1300
ที่ว่าการอำเภอ บ้านไผ่ 0-4327-2611
ที่ว่าการอำเภอ พล 0-4325-1640
ที่ว่าการอำเภอ น้ำพอง 0-4343-1792,0-4343-1892
ที่ว่าการอำเภอ เขาสวนกวาง 0-4344-9113
ที่ว่าการอำเภอ กระนวน 0-4325-1358
ที่ว่าการอำเภอ มัญจาคีรี 0-4328-9049
ที่ว่าการอำเภอ หนองเรือ 0-4329-4126
ที่ว่าการอำเภอ หนองสองห้อง 0-4349-1111
ที่ว่าการอำเภอ สีชมพู 0-4339-9140
ที่ว่าการอำเภอ พระยืน 0-4326-6033
ที่ว่าการอำเภอ แวงใหญ่ 0-4349-6042
ที่ว่าการอำเภอ ภูเวียง 0-4329-1225
ที่ว่าการอำเภอ ชนบท 0-4328-6252
ที่ว่าการอำเภอ แวงน้อย 0-4349-9053
ที่ว่าการอำเภอ อุบลรัตน์ 0-4344-6098
ที่ว่าการอำเภอ บ้านฝาง 0-4326-9000
ที่ว่าการอำเภอ เปือยน้อย 0-4349-4024
ที่ว่าการอำเภอ ภูผาม่าน 0-4339-6035
ที่ว่าการอำเภอ ซำสูง 0-4321-9105
ที่ว่าการอำเภอ โคกโพธิ์ไชย 0-4321-6184
ที่ว่าการอำเภอ บ้านแฮด 0-4321-8218
ที่ว่าการอำเภอ โนนศิลา 0-4328-1104
ที่ว่าการอำเภอ หนองนาคำ 0-4321-7099
ที่ว่าการอำเภอ เวียงเก่า 0-4343-8450
 
สถานีตำรวจภูธร  
หน่วยงาน โทรศัพท์
สภ. เมืองขอนแก่น 0-4322-1162
สภ. ชุมแพ 0-4331-2401
สภ. บ้านไผ่ 0-4327-2713
สภ. พล 0-4341-5587
สภ. น้ำพอง 0-4343-1443
สภ. เขาสวนกวาง 0-4344-9107
สภ. กระนวน 0-4325-1347
สภ. มัญจาคีรี 0-4328-9136
สภ. หนองเรือ 0-4329-4000
สภ. หนองสองห้อง 0-4349-1129
สภ. สีชมพู 0-4339-9080
สภ. พระยืน 0-4326-6119
สภ. แวงใหญ่ 0-4349-6043
สภ. ภูเวียง 0-4329-1233
สภ. ชนบท 0-4328-6157
สภ. แวงน้อย 0-4349-9055
สภ. อุบลรัตน์ 0-4344-6125
สภ. บ้านฝาง 0-4326-9200
สภ. เปือยน้อย 0-4349-4020
สภ. ภูผาม่าน 0-4339-6082
สภ. ซำสูง 0-4321-9081
สภ. โคกโพธิ์ไชย 0-4321-6159
สภ. บ้านแฮด 0-4321-8197
สภ. โนนศิลา 0-4328-1136
สภ. หนองนาคำ 0-4321-7115
สภ. เวียงเก่า 0-4343-8452