งาน : บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น เปิดรับสมัครงานครั้งใหญ่กว่า 100 อัตรา ทั่วภาคอิสานตอนบนในวันที่ 10-11 มี.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.ณ สำนักงานทรูขอนแก่น (ข้างรพ.กรุงเทพ-ขอนแก่น)    (อ่าน 4,319)


บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น เปิดรับสมัครงานครั้งใหญ่กว่า 100 อัตรา ทั่วภาคอิสานตอนบนในวันที่ 10-11 มี.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.ณ สำนักงานทรูขอนแก่น (ข้างรพ.กรุงเทพ-ขอนแก่น)

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการสือสารและคมนาคมแบบครบวงจรชั้นนำที่อยู่ : 348 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 089-1034583 คุณปกรณ์
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : ผู้ดูแลลูกค้าประจำพื้นที่ (Area Owner) ประจำจังหวัด
อัตรา : 50
เงินเดือน : 15,000บาท ++++
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 23-38
การศึกษา : ป.ตรี/ปวส
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
• ดูแลลูกค้าในพื้นที่ ดำเนินการขาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่ หรือตำบล ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบบริการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานได้
คุณสมบัติ :
• สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี
• สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. ต้องมีประสบการณ์งานขายและบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมือถือ, อินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้ และสนใจในด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต
• ชอบงานบริการและงานขาย
สวัสดิการ :
ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, สินค้าและบริการกลุ่มทรูราคาพนักงาน, เสื้อฟอร์มสำหรับพนักงาน, ลาพักร้อน 10-15 วันต่อปี ลากิจ 5 วันต่อปี และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ตำแหน่ง : พนักงานขาย ประจำจังหวัด
อัตรา : 50
เงินเดือน : 13,300บาท+++
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-38
การศึกษา : ป.ตรี/ปวส/ปวช/ม.6
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
• ดำเนินการขาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด สามารถเลือกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานได้
คุณสมบัติ :
• สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6, ปวช.หรือ ปวส.ทุกสาขา
• หากมีประสบการณ์งานขายและบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมือถือ, อินเทอร์เน็ต หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :
ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, สินค้าและบริการกลุ่มทรูราคาพนักงาน, เสื้อฟอร์มสำหรับพนักงาน, ลาพักร้อน 10-15 วันต่อปี ลากิจ 5 วันต่อปี และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด


15 มีนาคม 60 17:31:27
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.