งาน : ร้าน โบตั๋น    (อ่าน 919)ร้าน โบตั๋น


ที่อยู่ : ห้างcentral /ตลาด ต้นตาล จ.ขอนแก่น 40009
โทรศัพท์ : 0648745606 (โทร12.00-1 ทุ่ม )
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานขาย หญิง ประจำ
อัตรา : 2
เงินเดือน : 8500++ (ผ่านทดลองงาน 9000 ++)
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ม.6 ขึ้น
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ซื่อสัตย์ ขยัน. รักงานขาย
เวลา งาน 10.00-3 ทุ่ม
ตำแหน่ง :
อัตรา : -
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


13 สิงหาคม 60 07:17:06
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.