งาน : TelewiZ Khonkean ตัวแทนชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ AIS. จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ    (อ่าน 1,247)TelewiZ Khonkean ตัวแทนชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ AIS. จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ
ตัวแทนชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ AIS. จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ

ที่อยู่ : ที่อยู่ : 728/28 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 043-227328, 089-9448628
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : teerarattecom@gmail.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 35 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยงข้อง - มีประสบการณ์งานบุคคล 1-2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบุคคล, ด้านการทำเงินเดือน, โปรแกรมเงินเดือน Payroll -มีความรู้เกี่ยวกับภาษี ภ.ง.ด.1/ภ.ง.ด.1ก ,งานประกันสังคม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินภาษี
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - ปริญญาตรี สาขาบัญชี - มีความละเอียดรอบคอบ, มีความรับผิดชอบสูง, ซื่อสัตย์สุจริต - มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีภาษี, สามารถให้งานโปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี -มีประสบการณ์การทำบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย, บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
ตำแหน่ง : พนักงานขายส่ง
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง+ค่าคอมมิชชั่น
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - รักงานบริการ,บุคลิกภาพดี, มีประสบการณ์ด้านงานขาย - ขยัน, มีความรับผิดชอบ,ซื่อสัตย์,อดทน - สามารถออกพื้นที่ต่างอำเภอในจังหวัดขอนแก่นได้
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง+ค่าคอมมิชชั่น
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - รักงานบริการ,บุคลิกภาพดี, มีประสบการณ์ด้านงานขาย - ขยัน, มีความรับผิดชอบ,ซื่อสัตย์,อดทน - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน


12 สิงหาคม 60 11:08:41
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.