งาน : ร้านเมสิยา (MESIYA) รับพนักงาน    (อ่าน 3,028)


ร้านเมสิยา (MESIYA) รับพนักงานที่อยู่ : เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0926182002
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานขายประจำร้าน พนักงานขายเวียน
อัตรา : 3
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


24 กุมภาพันธ์ 60 10:42:22
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.