งาน : โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์    (อ่าน 913)โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์


ที่อยู่ : 225 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โทรศัพท์ : 043-455533-4,081-5466010
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : ครูภาษาอังกฤษ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงเรียน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : ครูพละศึกษา
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงเรียน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : ครูอนุบาล
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงเรียน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : ครูภาษาไทย
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงเรียน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


17 กรกฎาคม 60 09:19:41
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.