งาน : โรงแรมเดอะเทอร์มินอล    (อ่าน 775)


โรงแรมเดอะเทอร์มินอล


ที่อยู่ : 181/44 หมู่่17 ต.เหล่านาดี จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-227000,086-4584547
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : theterminalhotel@gmail.comตำแหน่ง : พนักงานยกกระเป๋า (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 22-35 ปี
การศึกษา : ไม่จำกัดวุมิ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานแม่บ้าน (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-40 ปี
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานเสริฟ /ร้านอาหาร (ด่วน)
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22-35 ปี
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกุ๊ก (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-38 ปี
การศึกษา : ปวส.-ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานล้างจาน (ด่วน)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-38 ปี
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ


17 กรกฎาคม 60 09:17:59
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.