งาน : บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ สามเหลี่ยม)    (อ่าน 7,684)


บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ สามเหลี่ยม)

บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด
มีความประสงค์จ้างพนักงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี 
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่จำกัดเพศ
อายุ : 20+ 
วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป (สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง)
คุณสมบัติอื่นๆ
 - มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2  ปี
 - มีความขยัน อดทน
 - มีความขยัน รักในงาน 
 - มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน 
 - มีความสื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
 - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 - มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 - หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีบริษัทรถยนต์มาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง

ลักษณะงาน
 - ทำงานด้านเอกสาร
 - คีย์งานคีย์ข้อมูล
 - ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Express(Windows) 
 - ใช้เครื่องมือสำนักงานได้
 - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
 - ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บริหาร
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : ช่างติดฟิล์ม-ประดับยนต์ (ด่วน!!) 
จำนวน : 4 อัตรา 
เพศ : ชาย 
อายุ : ไม่จำกัด 
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด

คุณสมบัติอื่นๆ
 - มีความขยัน อดทน
 - มีใจรักในการทำงาน 
 - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
 - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 - มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 - หากมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง

ลักษณะงาน
 - ติดฟิล์มกระจกรถยนต์ 
 - งานประดับยนต์
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : พนักงานคลังสินค้า(อะไหล่) 
จำนวน : 2 อัตรา 
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

คุณสมบัติอื่นๆ
 - มีความขยัน อดทน
 - มีใจรักในการทำงาน 
 - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
 - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 - มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 - หากมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง

ลักษณะงาน 
 - ดูแลด้านอะไหล่ 
 - ดูแลสต๊อคอะไหล่ 
 - รับ-จ่ายอะไหล่
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 - หากมีประสบการณ์ด้านงานอะไหล่รถยนต์มาก่อนจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : พนักงานสต๊อกรถยนต์
จำนวน : 2 อัตรา 
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด

คุณสมบัติอื่นๆ
 - มีความขยัน อดทน
 - มีใจรักในการทำงาน 
 - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
 - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 - มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 - มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 - หากมีประสบการณ์ด้านงานสต๊อกรถยนต์มาก่อนจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง

ลักษณะงาน 
 - ดูแลสต๊อกรถยนต์
 - ดูแลงานเอกสาร
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 - ใช้เครื่องมือสำนักงานได้
 - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
 - ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บริหาร

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายขาย 
จำนวน : 1 อัตรา 
เพศ : หญิง 
อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป 

คุณสมบัติอื่นๆ
 - มีความขยัน อดทน
 - มีใจรักในงานบริการ 
 - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
 - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 - มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 - ใช้เครื่องมือสำนักงานได้
 - หากสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์จะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
 - หากมีประสบการณ์ด้านงานการบริการ งานลูกค้าสัมพันธ์มาก่อนจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง

ลักษณะงาน
 - ทำงานด้านเอกสาร
 - คีย์งานคีย์ข้อมูล
 - ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 - ใช้เครื่องมือสำนักงานได้
 - ออกบูธ จัดเตรียมงานกิจกรรมของบริษัท
 - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
 - ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บริหาร

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 043-235666 ต่อ 111

ช่องทางการสมัคร
 - ส่งใบสมัครออนไลน์  Email : itmitsuypb@gmail.com 
 - ยื่นใบสมัครด้วยตัวท่านเอง

เอกสารประกอบการสมัคร
 - รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว  2 รูป
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 - สำเนาวุฒิการศึกษา
 - หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)
 - เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาที่อยู่ : เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-235666 ต่อ 111
เว็บไซต์ : -
อีเมล : itmitsuypb@gmail.comตำแหน่ง :
อัตรา : -
เงินเดือน : -
เพศ : -
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


29 เมษายน 60 09:40:46
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.