งาน : หจก.โรงงานทออวนเดชาพานิช โรงงาน 1    (อ่าน 3,643)


หจก.โรงงานทออวนเดชาพานิช โรงงาน 1
ผลิตแหอวน ตาข่าย เส้นใย ด้าย จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่ : 615 ซ.วุฒาราม ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัด ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-222945 และ 086-8577794
เว็บไซต์ : http://dechanet.com
อีเมล : yuttasak88@gmail.comตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : 9,000 - 10,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ป.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีความขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี
- หากเป็นชายต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
- สามารถทำงานเข้ากะได้
- เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
อัตรา : 5
เงินเดือน : 10,000 - 12,000
เพศ : ชาย
อายุ : 21 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปวช. ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลังหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีความรู้และความสามารถในการซ่อมระบบไฟฟ้า
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี
- ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (ร.ด.)
- เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย


17 มิถุนายน 60 15:50:15
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.