งาน : ร้าน ส่งเสริมเกษตร    (อ่าน 1,222)ร้าน ส่งเสริมเกษตร

จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่อยู่ : กม .22 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 043-306244
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/songsermkased/
อีเมล : sskgroup.hr@gmail.comตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
อัตรา : 5
เงินเดือน : 310/วัน
เพศ : ชาย
อายุ : 18-50
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีความสามารถแบกหามได้ ทำงานหนักได้
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : 14,000++
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-45
การศึกษา : ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีความรู้ความสามารถในงานบัญชี มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานขนส่ง
อัตรา : 2
เงินเดือน : 14,000++
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 30-55
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สามารถจัดหางานให้รถบรรทุก ควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถ จัดหาคนขับรถกรณีไม่มีคนขับรถ ฯลฯ มีประสบการณ์พิจาณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุก 10 ล้อ,พ่วง,เทลเลอร์
อัตรา : 5
เงินเดือน : เงินเดือน+ค่าเที่ยว
เพศ : ชาย
อายุ : 25-45
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขับรถขนส่งสินค้าทั่วภาคอีสานและภาคกลาง


17 มิถุนายน 60 16:44:50
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.