งาน : บริษัท บี.วี.การบัญชีและภาษีอากร (ขอนแก่น) จำกัด    (อ่าน 1,184)บริษัท บี.วี.การบัญชีและภาษีอากร (ขอนแก่น) จำกัด
บริษัทธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่นปี 2555 Tax Agent สำนักงานบัญชีตัวแทนกรมสรรพากร ที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี และธุรกิจ รับจัดทำบัญชี วางแผนภาษี ตรวจสอบภายในองค์กร จัดทำ Project finance ยื่นสถาบันการเงิน

ที่อยู่ : 20/13,14,15 ซอยรร.เจริญจิตร ถ.หลังเมือง หลังวัดศรีนวล จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-320635
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : chachporn@bvteam.comตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน่วย
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามความสามารถ
เพศ : หญิง
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
การศึกษา : ปวส. มีประสบการณ์็
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสูง
ต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพ
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และรักในงานด้านบัญชี
มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีโดยตรงไม่ต่ำกว่า 3 ปี
ชอบการทำงานเป็นทีม


16 มิถุนายน 60 17:13:19
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.