งาน : บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด    (อ่าน 8,903)


บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

สถานที่รับสมัคร สำนักงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกบุคคลและธุรการ

หมายเหตุ ในการรับสมัครด้วยตนเอง ให้นำเอกสาร เช่น ปริญญาบัตร, วุฒิการศึกษา, ใบประกอบวิชาชีพ, บัตรประชาชน (ฉบับจริง) เพื่อตรวจสอบหลักฐานประกอบการรับสมัคร

 

รับสมัครเพิ่ม
ในตำแหน่ง Instructor ครูฝึกสอน  (ฟิตเนส)
    คุณสมบัติ
-    เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  35 ปี
-    วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาหรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา
-    มีประสบการณ์ทำงาน ด้านฟิตเนส กีฬา หรือศูนย์กีฬา มีความรู้ความสามารถการออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือด้านพลศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-    มีบุคลิกดี สามารถสร้างเสริมพัฒนาตนเองได้ดี มีความกระตือรือร้นในการสอน

 ที่อยู่ : 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043- 239000 ต่อ คุณฉัตรชนก 4106 – คุณจุฬารัตน์ 4103
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenram.com/
อีเมล : hrkkram@gmail.comตำแหน่ง : ช่างฟ้าฟ้า
อัตรา : -
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : อายุ 30- 40 ปี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างไฟฟ้า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการศูนย์กีฬา
อัตรา : -
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์ด้านทำงานฟิตเนส กีฬา การจัดการ หรือบริหารศูนย์กีฬาโดยตรง มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะภาษาไทย/อังกฤษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี สามารถสร้างพัฒนาทีมงานและฝึกอบรมทีมงานในศูนย์กีฬาได้
ตำแหน่ง : ต้อนรับและลงทะเบียน
อัตรา : -
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : อายุไม่เกิน 30 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - สามารถพิมพ์ดีด และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะ หรือเวรได้
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อัตรา : -
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : หญิง
อายุ : อายุไม่เกิน 30 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วย
อัตรา : -
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : หญิง
อายุ : อายุไม่เกิน 25ปี
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - สำเร็จหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
- มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ


14 มิถุนายน 60 16:22:00
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.