งาน : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา (ซอยศรีจันทร์ 39) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง    (อ่าน 20,551)


โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา (ซอยศรีจันทร์ 39) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง


ที่อยู่ : 232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-466444, 043-466860, 043-466861
เว็บไซต์ : http://www.klungnana.com
อีเมล : klungpress@hotmail.comตำแหน่ง : ช่างพับ, คนขับรถ, ธุรการ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


2 กรกฎาคม 60 09:05:50
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.