งาน : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา (ซอยศรีจันทร์ 39) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง    (อ่าน 11,815)


โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา (ซอยศรีจันทร์ 39) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง


ที่อยู่ : 232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-328589-91
เว็บไซต์ : http://www.klungnana.com
อีเมล : klungpress@hotmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


16 มิถุนายน 60 11:34:42
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.