งาน : ร้าน internetWorld    (อ่าน 681)ร้าน internetWorld
เกมส์และอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่ : 762 ม.27 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : ติดต่อ 09.00 น. - 18.00 น. 086-2424455
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานดูแลร้าน
อัตรา : 1
เงินเดือน : 250 บ ต่อ 8 ชั่วโมง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 19 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นกะได้ มี กะเย็น 16.00 -24.00 น และ 24.00 - 08.00 น. หลักฐานการสมัครงาน สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด


20 เมษายน 60 10:22:40
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.