งาน : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น    (อ่าน 1,842)สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ให้ความรู้และสอนภาษาอังกฤษกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลทั่วไป ดูรายละเอียดการรับสมัครงานที่นี่ http://www.li.kku.ac.th/wp-content/uploads/2017/04/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A82-2560-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdfที่อยู่ : 123 จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-203469
เว็บไซต์ : http://www.li.kku.ac.th
อีเมล : montja@kku.ac.thตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตรา : 1
เงินเดือน : 18,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : http://www.li.kku.ac.th/wp-content/uploads/2017/04/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A82-2560-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf


20 เมษายน 60 21:06:02
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.