งาน : บริษัท ขอนแก่น สหชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ฟอร์ด ขอนแก่น)    (อ่าน 2,654)


บริษัท ขอนแก่น สหชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ฟอร์ด ขอนแก่น)

บริษัท ขอนแก่น สหชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด  (ฟอร์ด ขอนแก่น)

       เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด(FORD)  และศูนย์บริการมาตรฐานแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น บริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 279 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีสาขา ชุมแพ และ กระนวน อีกทั้งกำลังจะเปิดสาขาใหม่เพิ่ม คือ สาขามะลิวัลย์ ขึ้นในปี 2558 และมีการขยายธุรกิจในเครือสหชัยฟอร์ดครอบคลุมจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์


สวัสดิการ
- ประกันสังคม
-  โบนัส 
- ชุดฟอร์ม 
- ปรับเงินเดือน 
- เบี้ยขยัน
- เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน 
- ลาป่วย, ลากิจ, ลาพักร้อน, ลาคลอด, ลาอุปสมบท, ลาวิปัสสนา, และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- Royalty Program อยู่ครบ 10 ปีได้ทองคำ 
- Incentive เมื่อบรรลุเป้าอะไหล่ / เป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้า (บางตำแหน่ง)
- Commission (บางตำแหน่ง) 


1.     ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการขาย / พนักงานการตลาดและขาย (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!   รับ 20 อัตรา
รายละเอียดของงาน
• เป็นบุติดต่อ และ ปิดการขายรถยนต์ใหม่กับลูกค้ารวมทั้งสรรหา และ เพิ่มยอดการขายรถยนต์ใหม่ให้กับบริษัท ฯ
• บริการและสร้างประสบการณ์ซื้อรถที่พึงพอใจให้กับลูกค้า
• ออกบูธนอกสถานที่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และสินค้าของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

อัตรา    เงินเดือน
20    10,000-12,000 +Commission

คุณสมบัติผู้สมัคร
   เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
   การศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
   สามารถขับรถยนต์ได้คล่องและมีใบอนุญาตขับขี่
   มีใจรักงานด้านการขาย ชอบความท้าทาย มีความอดทน
   มีบุคลิกภาพ และ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตัวเอง
   ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     ** สมัครด้วยตนเอง**

2.    ตำแหน่ง : Service Manager /ผู้จัดการศูนย์บริการ 
รายละเอียดของงาน 
• ดูแล/รับผิดชอบวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการด้านการรับรถ การซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ 
• และตรวจสอบการคุณภาพรถใหม่ก่อนส่งลูกค้า และงานซ่อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน 
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

อัตรา     เงินเดือน 
2    ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร 
   เพศชาย เท่านั้น อายุ 35 ปี ขึ้นไป 

   วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.โท สาขาช่างยนต์, การจัดการ,หรือที่เกี่ยวข้อง 

   มีประสบการณ์ด้านการบริหารศูนย์บริการรถยนต์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 

   มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องยนต์ 

   มีความเป็นผู้นำสูง รักในงานบริการ

   สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ 

   สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 

   มีบุคคลค้ำประกัน 

 

3.    ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

รายละเอียดของงาน 
-    รับผิดชอบดูแลงานบุคคลทั้งระบบ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน 
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

อัตรา     เงินเดือน 
1    ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร 
   อายุ 35 ปี ขึ้นไป 

   วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 

   มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์เท่านั้น) 
   ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ในระดับดี 

   มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่ว และไหวพริบดี
มีความสามารถในการสรรหา ว่าจ้างเป็นพิเศษ
มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

4.    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล 

รายละเอียดของงาน 
- งานด้านเอกสารทั่วไปในแผนกบุคคล
- บันทึก ขาด ลา มาสาย และสถิติการทำงาน
- ดูแลงานสวัสดิการและช่วยเหลือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในบริษัทฯ 
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน 
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

อัตรา     เงินเดือน 
1    ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร 
   อายุ 28 ปี ขึ้นไป 

   วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 

   มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์เท่านั้น) 
   ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ในระดับดี 

   มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่ว และไหวพริบดี

 

5.    ตำแหน่ง : จนท.รับรถ (S/A) (ประจำศูนย์ Ford) 
รายละเอียดของงาน
1. ติดตามประสานงาน พร้อมแจ้งความคืบหน้าการเปิดเคลมให้ลูกค้าทราบ
2. ประสานงาน กรณีลูกค้าสั่งอะไหล่ไว้พร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบ
3. ติดตามลูกค้าเพื่อทำการนัดหมายนำรถเข้าซ่อม

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

อัตรา    เงินเดือน
3    ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
   เพศชาย

   อายุ 22 ปี ขึ้นไป

   การศึกษา ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

   มีใจรักงานบริการ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

   **สมัครด้วยตนเอง**

 

6.    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดท้องถิ่น 
รายละเอียดของงาน
- ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมการตลาด ตามห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ตลาดนัด หรือ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการกระตุ้นยอดขาย 
- นำเสนองบประมาณและกิจกรรมต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
- ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล ลูกค้าและผู้ร่วมงาน 
- จัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมกิจกรรมทางการตลาดในการออกบูธแต่ละครั้ง
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชส

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

อัตรา    เงินเดือน
1    ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
   เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

   การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

   มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

   มีความซื่อสัตย์ สุจริต

   มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการทางการตลาดและวางแผนทางการประชาสัมพันธ์และการตลาด
   สามารถ ออกนอกพื้นที่ใน ต่าง อำเภอ หรือนอกเขต อ.เมืองขอนแก่นได้

   มีความเป็นมืออาชีพ, มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอที่ดี
   รู้จักช่องทางในการติดต่อกับบริษัท ห้างร้าน อบต. อบจ. สหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดของผู้จาหน่ายเป็นอย่างดี
   มีความรับผิดชอบสูง

   ไม่มีปัญหาเรื่องการทำงานล่วงเวลา และการเดินทาง

 

7.    ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาดท้องถิ่น 
รายละเอียดของงาน
ภาพรวม
 มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท้องถิ่นในพื้นที่เขตการขายของผู้จาหน่ายทั้งระยะสั้น, ระยะกลาง, ระยะยาวให้เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด•
 ประเมินผลกิจกรรมทางการตลาด และนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการวางแผนการตลาดที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการ ทางการตลาดท้องถิ่น ในพื้นที่เขตการขายของผู้จาหน่าย•

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 สารวจความคิดเห็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการตลาด ในท้องถิ่นพื้นที่เขตการขายของผู้จาหน่าย•
 วิเคร•าะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกาหนดทิศทาง การวางแผนกลยุทธ์แผนทางการประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดเชิงรุก ทั้งระยะสั้น, ระยะกลาง, ระยะยาว ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในท้องถิ่นพื้นที่เขตการขายของผู้จาหน่ายได้เป็นอย่างดี และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด
 นาเสนอแผนทางการประชาสัมพันธ์และการตลาดในท้องถิ่นในพื้นที่เขตการขายของผู้จาหน่าย ต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร•
 สร้างและออกแคมเปญการประชาสัมพันธ์และการตลาด ที่เหมาะสมการตลาดท้องถิ่น ในพื้นที่เขตการขายของผู้จาหน่าย ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธที่วางไว้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกับ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด•
 เลือกใช้วิธีการประชาสัมพันธ์, ชนิดของสื่อประชาสัมพันธ์, เวลาที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ และสถานที่ที่จะประชาสัมพันธ์ของการตลาดในท้องถิ่นพื้นที่เขตการขายของผู้จาหน่ายให้เหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางใว้•
 ทาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกทราบถึง นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ การดาเนินงาน ผลงาน กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ขององค์กร•
 ทาการแก้ไขและป้องกันภาพลักษณ์ขององค์กร ในสิ่งที่คาดว่าจะนาความเสื่อมเสียมาสู่ ชื่อเสียงขององค์กร หากเกิดความเข้าใจผิดต้องดาเนินการแก้ไข และกอบกู้ชื่อเสียง / ภาพลักษณ์ขององค์กรกลับคืนมา•
 เข้ารับการอบรม,สัมนา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการตลาดทุกหลักสูตร ตามที่ระบุไว้ในแผนการฝึกอบรม•

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

อัตรา    เงินเดือน
2    ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
   เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
   ประสบการณ์ 2 ปี ในตาแหน่งที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการตลาด
   มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีทักษะในการขับรถที่ดีและเหมะสม
   มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการทางการตลาดและวางแผนทางการประชาสัมพันธ์และการตลาด
   มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการ และองค์การส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินการประชาสัมพันธ์และการตลาด เป็นไปได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นนั้นๆ
   มีความเป็นมืออาชีพ, มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอที่ดี
   รู้จักช่องทางในการติดต่อกับบริษัท ห้างร้าน อบต. อบจ. สหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดของผู้จาหน่ายเป็นอย่างดี
   มีความรู้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นของ Ford อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ New Ranger
     มีทักษะในการขับ และควบคุมยานพาหนะ เช่นรถกระบะได้เป็นอย่างดี มีความปลอดภัยสูงและคานึงถึงความปลอดภัยเสมอ

 

8.    ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างซ่อมรถยนต์ (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก! 
รายละเอียดของงาน
- วางแผน และ บริหารควบคุมทีมงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ
- ทำการซ่อมบริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซ่อมให้ได้คุณภาพและผ่านการตรวจสอบหรือขับทดสอบในครั้งแรก 
- เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่กำหนดให้ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น 
- พยายามที่จะทำงานให้ได้เทียบเท่าหรือน้อยกว่าเวลาที่กำหนดให้ 
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัญบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

อัตรา    เงินเดือน
1    ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
   เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
   การศึกษา ปวส.ขึ้นไป ในแผนก ช่างยนต์ ช่างเทคนิค
   มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 10 ปีขึ้นไป ในตำแหน่งหัวหน้าช่าง หรือมีประสบการซ่อมรถฟอร์ด 
   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   สามารถขับรถยนต์ได้คล่อง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
   ** สมัครด้วยตนเอง**

 

9.    ตำแหน่ง : การตลาด /สินเชื่อ (รถมือสอง)  ประจำสาขา บ้านไผ่ / ขอนแก่น

รายละเอียดของงาน
- ขยายฐานลูกค้าเช่าซื้อ ทั้งรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว 
- ออกตลาด ประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
- แนะนำลูกค้าด้านสินเชื่อของบริษัท 
- นำเสนอการขออนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

อัตรา    เงินเดือน
2    ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
   เพศชาย
   อายุ 25 ปีขึ้นไป
   วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
   มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาติขับขี่
   เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   *** สมัครด้วยตนเอง***

 

10.    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อะไหล่ (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น)  
รายละเอียดของงาน 
- จำหน่ายอะไหล่ให้ทั้งลูกค้าขายปลีกและขายส่ง 
- ตอบรับโทรศัพท์ทั้งลูกค้าขายปลีกและขายส่งที่ติดต่อเข้ามาเพื่อสั่งอะไหล่ 
- ตรวจดูหมายเลขของอะไหล่และคัดอะไหล่อย่างถูกต้องตามใบสั่งที่ได้รับ 
- จัดเตรียมเรื่องการส่งอะไหล่เพื่อบริการลูกค้า 
- ช่วยดูแลสต๊อคอะไหล่ให้เป็นระเบียบ 
- เข้าร่วมการอบรมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น 
- วางแผนการสั่งอะไหล่เพื่อบริการลูกค้าให้เพียงพอ

สถานที่ปฏิบัติงาน 
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

อัตรา     เงินเดือน 
2    ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร 
   เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 

   การศึกษา ปวส. ในสาขาช่างยนต์ 

   มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

   สามารถขับรถยนต์ได้คล่องและมีใบอนุญาตขับขี่ 

   มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน

   เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

   ถ้ามีประสบการณ์ด้านอะไหล่รถยนต์, เทคนิคการซ่อมรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
   ** สมัครด้วยตนเองเท่านั้น** 

 

11.    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียนรถยนต์ ด่วนมาก 
รายละเอียดของงาน 
• จัดเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถยนต์ ไปดําเนิน การที่กรมขนส่ง 
• ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร การลงนามของลูกค้า และการตรวจสอบลายเซ็น ก่อนส่งชุดเอกสาร 
• บันทึกการดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละสัญญาเช่าซื้อลงในระบบ 
• ตรวจสอบการชําระเงินค่าบริการการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องครบถ้วน 
• บริการลูกค้าที่มาติดต่องานทะเบียนที่เคาน์เตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน 
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

อัตรา     เงินเดือน 
2    ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร 
   เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 

   การศึกษา ปวช.ขึ้นไป 

   มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป 

   ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ 

   มีใจรักงานบริการ และมีระเบียบวินัย

   สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ตลอด ไม่มีปัญหาเรื่องภาระครอบครัว

 

12.    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน 

รายละเอียดของงาน 
-รับจ่าย ตรวจนับ เงินสด / เช็ค จากการขายสินค้า
-เก็บรักษาเงินสด / เช็ค จากยอดขายในแต่ละวันให้ตรงกับการขายเอกสาร
-ปกิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน 
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

อัตรา     เงินเดือน 
1    ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร 
   เพศ หญิง 

   อายุ 25 ปีขึ้นไป 

   มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

   มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

   สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 

 


** ทุกตำแหน่ง  จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้เท่านั้น  และหากสมัครด้วยตนเอง จะพิจารณาเรียกสัมภาษณ์ก่อน**

สนใจตำแหน่งงานติดต่อสอบถามที่
ฝ่ายบุคคล  คุณวิรัญช์ลภา  (อ้อ)  โทร. 083-2940493  , 043-324919-22 ต่อ 120
E-mail:  Wirunlapa@gmail.com
สมัครได้ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ – เสาร์  เวลา 9.00 – 16.00 น.

 ที่อยู่ : 279 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : ฝ่ายบุคคล คุณวิรัญช์ลภา (อ้อ) โทร. 083-2940493 , 043-324919-22 ต่อ 120
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : Wirunlapa@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


4 มีนาคม 60 11:05:24
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.