งาน : SINET FTTx ขอนแก่น รับสมัครพนักงานขาย และผู้ดูแลช่องทางงานขาย หลายอัตรา    (อ่าน 2,545)


SINET FTTx ขอนแก่น รับสมัครพนักงานขาย และผู้ดูแลช่องทางงานขาย หลายอัตรา

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทั้งโครงข่าย ภายใต้แบรนด์  “SINET”  มีความประสงค์รับสมัครพนักงานสาขาขอนแก่น
สถานที่ตั้ง   : 251/7-8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เวลาทำการ : 08.30 น. – 17.30 น.  โทร. 043-235-599 
เบอร์ติดต่อ  :  098-2492556     คุณวรัญญา  
                   :  089-7828828     คุณสืบพงศ์

1. ตำแหน่ง   : พนักงานขาย  (Sales)  10  อัตรา
    เงินเดือน   : 10,000 – 12,000 บาท  (ไม่รวม Commission)
    สวัสดิการ  : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี

 รายละเอียดของงาน
- โปรโมทสินค้าของบริษัท(ขายสัญญานอินเตอร์เน็ต)
- แก้ไขข้อซักถามของลูกค้า
- สร้างผลงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ
- หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เสมอๆ
- ประสานงานลูกค้ากับส่วนงานต่างๆในบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ไม่จำกัดเพศ  อายุ 22 – 30 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.  ขึ้นไป 
-ขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซได้มีใบขับขี่
-ชอบการพบปะผู้คน มีอัธยาศัยดี มองแง่บวก คุยเก่ง
-ชอบความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบงานขาย
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สนุกสนานร่าเริง
-หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ


2. ตำแหน่ง   : พนักงานผู้ดูแลช่องทางงานขาย  (Supervisor Direct Sale)   1  อัตรา
    เงินเดือน   : 15,000 +++++  บาท   (ไม่รวมค่า achive)
    สวัสดิการ  : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี

 รายละเอียดของงาน
 - ดูแลทีมขายและบริหารทีมให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทวางไว้
 - วางแผนการตลาดและวิเคราะห์ปัญหา
 - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับกลยุทธทางการตลาด
 - สามารถพัฒนาบุคลากรภายในทีมได้
 - โปรโมทสินค้าของบริษัท(ขายสัญญานอินเตอร์เน็ต)
 - แก้ไขข้อซักถามของลูกค้า
 - สร้างผลงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ
 - หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เสมอๆ
 - ประสานงานลูกค้ากับส่วนงานต่างๆ ในบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ไม่จำกัดเพศ  อายุ 22 – 30 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ  ปวส.  ขึ้นไป 
-ขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซได้มีใบขับขี่
-ชอบการพบปะผู้คน มีอัธยาศัยดี มองแง่บวก คุยเก่ง
-ชอบความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบงานขาย
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สนุกสนานร่าเริง
-หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่ง   : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบโครงข่าย (Core Network)    1  อัตรา
    เงินเดือน   : 13,000 - 18,000  บาท
    สวัสดิการ  : ชุดฟอร์ม เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี

 รายละเอียดของงาน
-ประสานงานระหว่างทีม NOC BKK และทีม FTTx Optic ทีม Service และ Provision ในการแจ้งปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา    เกี่ยวกับระบบโครงข่าย FTTx
-ออกแบบ วิเคราะห์ แก้ไข วางแผน ปรับปรุง โครงสร้าง เครือข่ายระบบการให้บริการ Internet ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลภาพรวมโครงข่าย Network Fiber Optice Sinet เชียงใหม่ ด้าน Topology ประสานงานการเชื่อมต่อระบบ Wan
-จัดสรร เครื่องมือ และโปรแกรม ประยุกต์ สำหรับการจัดการข้อมูลกลาง เพื่อการใช้งานทางด้านระบบ งานบริการของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดสร้างคู่มือ ประกอบการศึกษาเรียนรู้สำหรับทีมงาน
- ออกแบบ ปรับปรุง วิเคราะห์การจัดวางระบบเครือข่ายตอนนอก (การเชื่อมต่อด้วย Fiber Optic) และโครงข่ายตอนใน (การเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ Switch)
- การบริหารจัดการอุปกรณ์ OLT (Optical Switch) Access Switch EOC VDSL สำหรับให้บริการระบบ Internet ทั้งหมดด้วยคำสั่งหรือโปรแกรมระบบโดยเฉพาะ 
รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงข่ายทุกประเภท และการตรวจซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ทั้งหมดภายในชุมสายตามระยะเวลา
-Monitor Alarm ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ทุกส่วนของระบบให้บริการ Internet ด้วยโปรแกรมจัดการบริหาร Network Monitoring และสรุปวิเคราห์ปัญหาที่พบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
-วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ OLT (Optical Switch) Access Switch EOC VDSL รวมถึง Optic Link ในโครงข่าย ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
-บริหารด้านการจัดเก็บ เพิ่มฐานข้อมูลของลูกค้า Sinet ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องด้านระบบ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
-วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบ Internet ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ฝั่งลูกค้า เช่น คุณภาพ Speed, Web Access, Video Streaming, Game Zone ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง 
-ประสานงานกับ ISP Gateway Internet ในการติดตั้ง แก้ไข วิเคราะห์ ปรับปรุงระบบเมื่อเกิดปัญหา หรือมีการปรับปรุงโครงข่าย 
-ประสานงานร่วมกับทีม Provision และ FTTx ในการวิเคราะห์ปัญหา ตำแหน่งที่สายสัญญาณชำรุด สม่ำเสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
-มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 1 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะงานด้านเอกสาร
-มีประสบการณ์ด้าน Network และ อุปกรณ์ Software อย่างดี
-สามารถทำงานเป็น Team Work
-สามารถเข้ากะได้ 
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถเริ่มงานได้ทันที

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 
สถานที่ตั้ง   : 251/7-8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เวลาทำการ : 08.30 น. – 17.30 น.  โทร. 043-235-599
เบอร์ติดต่อ  :  098-2492556   คุณวรัญญา  
                  :  089-7828828    คุณสืบพงศ์

 
4. ตำแหน่ง   : Admin  Installation 1  อัตรา
    เงินเดือน   : 12,000 - 13,000  บาท
    สวัสดิการ  : ชุดฟอร์ม เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี

 รายละเอียดของงาน

รายละเอียดของงาน
-  เช็คและตรวจสอบ ตารางการติดตั้งของทีมช่าง และผู้รับเหมาตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานผล        
- ดูแลการเบิกจ่าย อุปกรณ์งานติดตั้ง และ อุปกรณ์ Last mile พร้อมแจ้งที่งาน Admin เมื่ออุปกรณ์ใกล้หมด        
-  จัดเก็บเอกสารของลูกค้าทั้งหมด และแก้ไขข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้อง        
-  ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆๆที่เกี่ยวข้องได้        
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชา                        
- เพื่อสลับการทำงานให้ครอบคุม 7 วันทำการ
ภาระหน้าที่หลัก  (Main Duties)                                                  
-  เช็คและตรวจสอบ ตารางการติดตั้งของทีมช่าง และผู้รับเหมาตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานผล                
- ดูแลการเบิกจ่าย อุปกรณ์งานติดตั้ง และ อุปกรณ์ Last mile พร้อมแจ้งที่งาน Admin เมื่ออุปกรณ์ใกล้หมด                
-  จัดเก็บเอกสารของลูกค้าทั้งหมด และแก้ไขข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้อง                                
-ติดต่อประสานงานกับส่วนกลางทุกกรณี ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า                                                                                    
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยทั่วไป  (Other Duties and Responsive)                            
1. งานด้านการประสานงานการติดตั้ง                                            
- ดูแลประสานงานการติดตั้งระหว่างผู้รับเหมา ทีมงานช่าง ให้ปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนด                    
-จัดเก็บเอกสารการเบิกอุปกรณ์ให้ช่าง และผู้รับเหมา                                    
-เก็บข้อมูลการติดตั้งพร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา                                    
2.งานด้านบริการลูกค้า                                             
-ให้ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับบริการของบริษัท เช่น แจ้งรายละเอียดโปรโมชั่น กิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทจัดขึ้น            
-  จัดเก็บเอกสารลูกค้าแยกเป็น บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล                                
-  จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งให้ผู้บังคับบัญชา                                
- รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา                
-ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชา                    
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ไม่จำกัดเพศ  อายุ 22 – 30 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ  ปวส.  ขึ้นไป 
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สนุกสนานร่าเริง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 
สถานที่ตั้ง   : 251/7-8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เวลาทำการ : 08.30 น. – 17.30 น.  โทร. 043-235-599
เบอร์ติดต่อ  :  098-2492556   คุณวรัญญา  
                  :  089-7828828    คุณสืบพงศ์ที่อยู่ : 251/7-8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : เวลาทำการ : 08.30 น. – 17.30 น. โทร. 043-235-599 เบอร์ติดต่อ : 098-2492556 คุณวรัญญา
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


31 มีนาคม 60 23:29:54
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.