งาน : SINET FTTx ขอนแก่น [บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]    (อ่าน 17,369)


SINET FTTx ขอนแก่น [บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทั้งโครงข่าย ภายใต้แบรนด์  “SINET”  มีความประสงค์รับสมัครพนักงานสาขาขอนแก่น
สถานที่ตั้ง   : 251/7-8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เวลาทำการ : 08.30 น. – 17.30 น.  โทร. 043-235-599 
เบอร์ติดต่อ  :  098-2492556     คุณวรัญญา  (คุณมุก)

 Simat Technologies Public Co., Ltd.

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้าน IT Solution ครบวงจร และ ให้บริการด้าน Internet ความเร็วแสง (Fiber Optic) ทั้งโครงข่ายภายใต้ชื่อ Sinet ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps.
 
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาให้ประเทศไทยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้า และพัฒนาระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 
1. Direct Sale  ( พนักงานขาย )  จำนวน 5 คน 
Direct Sales (ขายสัญญานอินเตอร์เน็ต)(ประจำขอนแก่น)
รายละเอียดงาน
5ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 10,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
 
เวลาทำงานอื่น
ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ขายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตามพื้นที่ที่กำหนดไว้
-ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้(ขายสัญญาณอินเตอร์เน็ต)
-ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย(ขายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ออกบู๊ช)
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
-จบการศึกษาปวช.3ขึ้นไป ทุกสาขา
-รักงานขาย บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีประสบการณ์การขาย (ออกบู๊ช)/ งานขายตามโครงการ(ประเภทลูกค้าตามคอนโดต่างๆ)
-มีทักษะการเจรจาต่อรอง
-สามารถขับรถยนต์พร้อมมีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง(มีค่านำ้มัน+ค่าโทรศัพท์)
-*****ติดต่อโดยตรงที่คุณมุก 098-2492556 สัมภาษณ์ทราบผลทันที**
 
2. Sales SI (สาขาขอนแก่น)
รายละเอียดงาน
1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 18,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทของกลุ่มลูกค้าองค์กร กำหนดKPI เพื่อวัดผลรายเดือน/ไตรมาส/ปี
-ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายของบริษัทในช่องทางต่างๆ
-พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานขาย ให้มีทักษะการขายที่ดีมากขึ้น
-เพิ่มขีดความสามารถของบริษัทต่อช่องทางขององค์กรและเจรจาต่อรองให้ดีขึ้นได้
-ดำเนินแผนงานตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจและที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ และอินเตอร์เน็ตได้ดี
-มีประสบการณ์ด้านการบริการ
-สามารถทำงานเป็น Team Work
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถเริ่มงานได้ทันทีและสามารถรับต่อแรงกดดันได้ดี
-สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  
3. Installation (สาขาขอนแก่น)ด่วนมาก
รายละเอียดงาน
4 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 10,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ให้บริการงานติดตั้งระบบเครือข่าย internet
2.ประสานงานกับลูกค้าในการติดตั้ง
3.ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง แก้ไขปัญหาการติดตั้งระบบเครือข่าย
4.เดินสายไฟฟ้า Lan และกลุ่มเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง/ ไฟเบอร์ออฟติก ได้
5.วางแผนและออกแบบจุดติดตั้งระบบ Network ได้
 
**ติดต่อ (สาขาขอนแก่น) โทร. 098-2492556   คุณมุก E-Mail:waranya.p@simat.co.th**
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2.มีความอดทน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.มีใจรักบริการ
 
4.ช่างไฟฟ้า   จำนวน  2  คน
รายละเอียดงาน
2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08.30 น. -  17.30 น.
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.มีความสามารถเดินท่อร้อยสายภายในอาคาร
2.มีประสบการณ์เดินสายไฟภายในอาคารและบ้านเรือน
1.ให้บริการงานติดตั้งระบบเครือข่าย internet
2.ประสานงานกับลูกค้าในการติดตั้ง
3.ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง แก้ไขปัญหาการติดตั้งระบบเครือข่าย
4.เดินสายไฟฟ้า Lan และกลุ่มเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง/ ไฟเบอร์ออฟติก ได้
5.วางแผนและออกแบบจุดติดตั้งระบบ Network ได้
 
 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2.มีความอดทน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.มีใจรักบริการ
 
 
สวัสดิการ
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ประกันสังคม
• ค่าตอบแทนพิเศษ
สวัสดิการอื่นๆ
-ค่าคอมมิสชั่น
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-ค่าล่วงเวลา
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-ประกันอุบัติเหตุ
-ค่าน้ำมัน
-ค่าเดินทาง
 
ข้อมูลติดต่อ
**ติดต่อ (สาขาขอนแก่น) โทร. 098-2492556 คุณมุก ,  089-7828828 คุณสืบพงศ์
  E-Mail:waranya.p@simat.co.th**


ที่อยู่ : 251/7-8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : เวลาทำการ : 08.30 น. – 17.30 น. โทร. 043-235-599 เบอร์ติดต่อ : 098-2492556 คุณวรัญญา
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : Direct Sale ( พนักงานขาย), Sales SI (สาขาขอนแก่น), Installation (สาขาขอนแก่น)ด่วนมาก, ช่างไฟฟ้า
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


19 กรกฎาคม 60 16:16:51
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.