งาน : บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด    (อ่าน 36,195)


บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด

 

รายได้ดี สวัสดิการเด่น คอมมิชชั่นตรง             
มาร่วมเป็นครอบครัวโตโยต้าแก่นนคร            
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจแล้ววันนี้.......     
 

 

     

ตำแหน่ง จำนวน ประจำ คุณสมบัติ ลักษณะงาน
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 1 สำนักงานใหญ่  - เพศชาย/หญิง บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์  งาน Operator ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
 - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป งานร่างจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆที่สำคัญตลอดจนเขียนและส่งโทรสารบางโอกาส
 - ขึ้นไป อายุ 25-40 ปี   ติดตามงานเอกสารหรือเรื่องต่างๆที่ผู้บริหารสั่งการไว้ หรือเรื่องที่ต้องตอบกลับ รวมทั้งติดตาม
 - มีความรู้และความถนัดใน MS. Office ได้ดี เตรียมการเดินทาง ดูแลเรื่องจองตั๋ว ติดต่อยานพาหนะ จองที่พัก เตรียมเอกสารและรายละเอียดต่างๆของการเดินทาง
 - ขับรถยนต์ได้ และรู้จักพื้นที่และเส้นทางในจังหวัดขอนแก่น งานต้อนรับ งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน
 - มีประสบการณ์ด้านเลขา 1 ปีขึ้นไป งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ที่ปรึกษาการขาย 10 สำนักงานใหญ่  - เพศ ชายหรือหญิง  ต้อนรับลูกค้า /นำชมลูกค้าชมรถ(การเสนอขาย)
มัญจาคีรี  - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป /  อายุ 22  ปีขึ้นไป  หาลูกค้ามุ่งหวังและติดตามเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย
หนองเรือ  - ขับรถยนต์ได้ ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและลูกค้า
บ้านดอน  - มีประสบการณ์ด้านการขายรถ 1 ปีขึ้นไป  
SURE    
 ช่างซ่อมบำรุง 1 สำนักงานใหญ่  - เพศ ชาย  ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบประปา และสุขาภิบาลของอาคารใหม่
 - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป /  อายุ 22  ปีขึ้นไป   ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของอาคารสถานที่และระบบสาธณูปโภค พร้อมซ่อมแซม  ให้มีความพร้อมให้ใช้งานอยู่เสมอ
 - ขับรถยนต์ได้ จัดทำระเบียบรายการและดูแลการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้  อุปกรณ์ โสตทัศน์ต่างๆให้เรียบร้อย
 - มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป  
ช่างเคาะตัวถัง 1 สำนักงานใหญ่    
1 หนองไผ่  - วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป /  อายุ 22  ปีขึ้นไป  (ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)  
     - มีประสบการณ์ด้านการเคาะตัวถังรถยนต์  1 ปีขึ้นไป  
ช่างเตรียมพื้น 1 สำนักงานใหญ่  - เพศ ชายหรือหญิง   
     - วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป /  อายุ 22  ปีขึ้นไป  (ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)  
     - มีประสบการณ์ด้านการเตรียมพื้นรถยนต์  1 ปีขึ้นไป  
         
สวัสดิการ        
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / รางวัลอายุงาน / ประกันอุบัติเหตุ / ชุดยูนิฟอร์ม / สวัสดิการคลอดบุตร / สวัสดิการเยี่ยมไข้
ส่วนลดซ่อมซื้ออะไหล่รถยนต์ / สวัสดิการเงินช่วยเหลือเสียชีวิต /  เงินกู้ธนาคารออมสิน / เงินกู้ธนาคาร ธกส.  
เบี้ยเลี้ยง,ค่าเดินทาง,ที่พัก / สวัสดิการสมรส     
         
บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด (ข้างบิ๊กซี)  
359/888 ม.17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
ส่งใบสมัครได้ที่ email. Hr1.tkn@gmail.com หรือสมัครได้ที่ www.tkn.co.th  
โทร. 043-33344 หรือ 085-7489995  
         
         


ที่อยู่ : 359/888 หมู่ 17 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-333444
เว็บไซต์ : http://www.tkn.co.th
อีเมล : hr1.tkn@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


3 สิงหาคม 60 10:22:09
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.