งาน : โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา    (อ่าน 8,051)โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา
โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา จังหวัดขอนแก่น เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษา

ที่อยู่ : 136/19-20 ซ.บ้านบะขาม ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0957190069
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Wannaratsuksaschool/
อีเมล : wannaratsuksa@gmail.comตำแหน่ง : ครูผู้สอน(ระดับประถม)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 40 ปี
การศึกษา : ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-16.30 น.
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง(ระดับอนุุบาล)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : หญิง
อายุ : ไม่เกิน 40 ปี
การศึกษา : ปวส.-ปวช.-ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-16.30 น.
ตำแหน่ง : ธรุการ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 40 ปี
การศึกษา : ปวส-ปวช
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-16.30 น.
ตำแหน่ง : คนขับรถ
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 40 ปี
การศึกษา : ปวส-ปวช
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ 7.00-16.00 น
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สามารถทำงานได้ 2 แบบ ทำประจำ หรือ รายชั่วโมง


23 มีนาคม 60 12:06:14
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.