งาน : โรงแรม เดอะ เทอร์มินอล ขอนแก่น    (อ่าน 446)


โรงแรม เดอะ เทอร์มินอล ขอนแก่น

โรงแรมที่อยู่ : 181/44 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0864584547
เว็บไซต์ : http://theterminalkhonkaen.com
อีเมล : theterminalhotel@gmail.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดชื้อ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงแรม
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ต้องมีใบอนุญาติขับขี่
มีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ช่าง Engeneer (หัวหน้าช่าง)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงแรม
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ช่าง Engeneer (ช่างทั่วไป)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงแรม
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานเสริพ+ต้อนรับ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงแรม
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิทางการศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์งานโรงแรมจะพิจจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานชงกาแฟ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงแรม
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิทางการศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : บาร์เทนเดอร์
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงแรม
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิทางการศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ชุปเปอร์ไวเชอร์ห้องอาหาร
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงแรม
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิทางการศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : GSA
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงแรม
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์งานโรงแรมจะพิจจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : Reservation
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงแรม
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


13 เมษายน 61 11:30:28
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.