งาน : บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด (สาขา ขอนแก่น)    (อ่าน 917)






บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด (สาขา ขอนแก่น)

งานก่อสร้างและเครื่องจักรอุตสาหกรรม



ที่อยู่ : 38 หมู่ 5 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ : 085 116 4115
เว็บไซต์ : http://www.facebook.com/tanita.fabrication/
อีเมล : tanitafabrication8008@gmail.com



ตำแหน่ง : วิศวกร/โฟร์แมน
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เพศ : ชาย
อายุ : 22-35
การศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -






20 มีนาคม 60 23:12:36




KKL Jobs



Fan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.