งาน : บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด    (อ่าน 2,254)


บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้เริ่มประกอบกิจการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปจากต่างประเทศ และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2501 ได้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมจั๊วพาณิชย์ขึ้นเป็นบริษัทแม่ รับผิดชอบการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า และจัดจำหน่ายของบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด แดร์รี่ฟูดส์ และ บริษัท อิมพีเรียล เยนเนอรัล ฟูดส์ อินดัสทรี และสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kcgcorporation.comที่อยู่ : 401 หมู่ที่ 1 5.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 081-1741066
เว็บไซต์ : http://kcgcorporation.com/
อีเมล : sivalai.c@kcgcorporation.comตำแหน่ง : QA Specialist 1 Chem Lab (ประจำศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดขอนแก่น)
อัตรา : 1
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีความรู้ ความชำนาญ ด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า วัตถุดิบ ด้านห้องปฏิบัติการเคมี
? มีความรู้ ความชำนาญ ในการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ด้านห้องปฏิบัติการเคมี
? มีความรู้ ทางด้านเคมี และมีเทคนิคในการวิเคราะห์ทางด้านเคมีเป็นอย่างดี
? มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการใช้สารเคมี
? มีทักษะการควบคุมการทำงานของพนักงานของห้องปฏิบัติการเคมี
? มีทักษะในการบริหารจัดการเวลาได้ดี
? มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน กับผู้ร่วมงานได้ดี
? มีความรู้เบื้องต้น ด้านระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/ IEC 17025
? สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
? สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Office , E-Mail , Internet

จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เคมี, ชีวเคมี, เคมีวิเคราะห์, เคมีอินทรีย์, อุตสาหกรรมเกษตร, Food Science, เทคโนโลยีการอาหาร
ประสบการณ์ในการทำงานโดยรวมอย่างน้อย - ปี สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี
ประสบการณ์ในการทำงานสายตรงอย่างน้อย - ปี สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี
สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Office , E-Mail , Internet

สนใจติดต่อ
บริษัทเคซีจีคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเทพารักษ์ และสาขาขอนแก่น
02-7442000 # 204 (สาขาเทพารักษ์) , 081-1741066 (สาขาขอนแก่น)


20 มีนาคม 60 11:29:12
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.