งาน : บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด    (อ่าน 2,367)


บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด
บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง KKTT เป็นบริษัทของชาวขอนแก่น เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจชั้นแนวหน้าของจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดกว่า 20 บริษัท ซึ่งการรวมตัวก็เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดตนเองในเชิงออกแบบและพัฒนาเมือง อย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อให้เมืองขอนแก่น เติบโตอย่างถูกทิศทาง ให้สมเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน และเมืองในอนาคต เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

ที่อยู่ : โครงการจอมพล 1 เลขที่ 555/56 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 06-1823-0318
เว็บไซต์ : khonkaenthinktank.com/
อีเมล : info@khonkaenthinktank.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : สำเร็จการศึกษาในสาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - สำเร็จการศึกษาในสาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีทั่วไป
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีมาก่อน
- หากมีประสบการณ์โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ info@khonkaenthinktank.com วงเล็บหัวข้อว่า สมัครงานเจ้าหน้าที่บัญชี


31 มกราคม 61 15:43:16
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.